ساختمان بدن انسان را بشناسید

همچنان که مطالعات حالات نفسانی و یافتن قوانین آنها مد نظر روان شناس است ، بحث در ساختمان بدن انسان و رابطه بدن با ذهن و روان نیز مورد دقت او می باشد. چرا که ، وجود هر کس از دو قسمت ممتاز ( بدنیات و نفسانیات ) تشکیل شده و این دو قسمت همواره در یکدیگر تاثیرات متقابل دارند. چنانچه می دانیم ترشح غدد که امری جسمانی است ، در حالات روانی تاثیرات عمیق دارد و همچنین بدون تاثیر عضو های حسی در بدن، احساسی برای ذهن حاصل نمی شود و نیز حسن جریان اعمال بدنی تاثیر مستقیم و فوری در حسن جریان امور نفسانی دارد و بر عکس .

ساختمان بدن انسان

بالاخره ساختمان بدن انسان ، وسیله ی ارتباط ذهن با عالم خارج است ، به همین نظر است که روان شناسان از تحقیقات فیزیولوژی در روان شناسی استفاده های شایان کرده و همواره به شناخت کامل ساختمان بدن انسان و مخصوصا عضوهای حسی بدن  و دستگاه اعصاب توجه شایان مبذول داشته و می دارند . ما نیز در اینجا به تبعیت از علمای فن ، این قسمت را که شامل سه قسمت ذیل می باشد ، به بحث از ساختمان جسمانی بدن  اختصاص داده و به شرح خیلی مختصر اکتفا می کنیم .

1- عضوهای حسی یا عضوهای گیرنده

2- سلسله اعصاب یا دستگاه رابط

3- عضوهای پاسخ دهنده در بدن

1- عضوهای حسی یا دریافت دارنده – گیرنده در ساختمان بدن انسان

در این قسمت درباره عضوهای حسی در ساختمان بدن انسان اطلاعاتی را تقدیم می کنیم :

احساس در ساختمان بدن انسان

هر احساسی در بدن ما دارای دو مقدمه است : یکی تحریکات خارجی و دیگر تاثیر عضوی . چنانکه در مورد صوت اشاره شد ، ارتعاشات هوا تحریک خارجی و جنبشی که به گوش دست داده است ، تاثیر عضوی می باشد و در مورد بو ، ذرات بسیار ریز تحریک خارجی است و تغییری که در بینی روی داده ، تاثیر عضوی است . پس از حصول این دو مقدمه در مغز انعکاسی (بازتابی) (که چگونگی اش نامعلوم است) پیدا می شود که احساس نام دارد .

اهمیت حس بینایی در ساختمان بدن انسان

حس بینایی ، ادراکی ترین و صنعتی ترین حواس است و در واقع  ادراکی ترین حس ها ست . برای اینکه مبنای بسیاری از معلومات ذهنی ما است و در ادراک مکان ، بزرگترین دخالت را دارد و اکثر تشبیهات و استعمارات خود را مدیون آن هستیم ، صنعتی ترین حواس است . به گزارش آسان طب برای اینکه صنایع نقاشی ، حجاری و مجسمه سازی و گچ بری و بسیاری هنرهای زیبای دیگر منتسب به آن می باشد و از این گذشته حس بینایی مانند حس شنوایی جنبه اجتماعی هم دارد .

اهمیت حس سامعه یا حس شنوایی در ساختمان بدن انسان

حس شنوایی در بدن پس از حس بینایی ، ادراکی ترین و صنعتی ترین حواس است ، ادراکی ترین از این جهت که بسیاری از معلومات مقدماتی ما از خارج از راه سامعه در ذهن وارد شده و در آنجا اثر می گذارد . به علاوه قوه ی تکلم روی این پایه استوار است . زیرا کسانی که کر به دنیا آمده اند نه تنها از فهم مقاصد هم نوعان به وسیله ی سخن گویی آنان عاجز هستند ، بلکه خودشان هم اگر به مخرج های دهان و ساختمان زبانشان بی عیب باشد ، لال خواهند ماند .

2-دستگاه رابط یا سلسله اعصاب در ساختمان بدن انسان

تحریکات خارجی ، حواس ده گانه را متاثر می سازد و این تاثیر توسط  رشته هایی مخصوص که عضوهای حسی را به مرکز عصبی متصل می کنند تا به مغز انتقال یابد . چون شرح این دستگاه پیچیده که مخصوصا در بدن انسان تکامل عجیب و شگفت آسایی پیدا کرده از حوصله ی این مختصر خارج است .

اعصاب در ساختمان بدن انسان

سلسله اعصاب مرکزی در بدن ما توسط رشته های عصبی با تمام نقاط بدن اتصال دارند ، از این رو این رشته ها بر دو قسمند . یکی از اعصابی که تحریکات عصبی را به سلسله اعصاب می رسانند و به اعصاب حساس یا اعصاب حسی موسومند . دیگری اعصابی که فرمان حرکت یا ترشح را از مراکز عصبی به عضله یا غده می آورند و به اعصاب محرکه یا اعصاب حرکتی نامیده اند . هر رشته عصبی از به هم پیوستن عده ای از سلول های عصبی به نام نرون تشکیل شده است . نرون ها عنصر اصلی سلسله اعصاب نامیده می شوند و از یکدیگر مستقل و ممتازند .

ساختمان بدن انسان
ساختمان بدن انسان

نرون عبارت است از یک سلول عصبی با تمام منشعبات آن .

هر نرون از سلول عصبی از ریشه (انشعابات انتهایی اکسون و خود اکسون را میگویند) و دندریت ها ساخته شده است . اکسون و انشعابات انتهایی اکسون وسیله ارتباط یک نرون با نرون دیگر در بدن می باشد و محلی را که ریشه های یک نرون با دندریت های نرون دیگر بستگی و ارتباط پیدا می کنند سینا پس Synapce می گویند .

تحریکات عصبی در بدن  از سلول های عصبی گذشته و از سیناپس عبور می کند . به عقیده جمعی از دانشمندان هر گاه تحریکی از سیناپس گذشت ، مقاومت آن سیناپس در موقع تجدید همان تحریک کم می شود ، به طوری که اگر تحریک عصبی دیگری که مثل تحریک اول باشد ، بخواهد از سیناپس بگذرد ، آسان تر از تحریک اول عبور می کند (مثل اینکه به اصطلاح جاده کوبیده شده باشد ).

هر اندازه در بدن  عده تحریکات همانند زیادتر باشند ، مقاومت سیناپسی کمتر شده و جریان های عصبی بعدی آسان تر انجام می گیرد . این مطلب اساس نظریه ی فیزیولوزی عادت و یادگیری است .

3-عضوهای پاسخ دهنده در ساختمان بدن انسان

عضوهای پاسخ دهنده  در ساختار بدن انسان عبارتند از عضلات و غدد ترشحی ها که دستورات اعصاب محرکه و حرکتی را عملی می کنند .

یعنی پس از آنکه تحریکات عصبی از عضو حسی به مراکز عصبی رسید . از آنجا به وسیله ی اعصاب محرکه و حرکتی به عضلات و غدد ترشحی می رسد و در حقیقت واکنش به صورت حرکت عضله یا ترشح غدد ظاهر می شود .

در ساختمان بدن انسان
ساختمان بدن انسان

ساختمان بدن انسان از بخش های خیلی مختلف و دقیقی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را دارند و برای زنده ماندن ما تلاش میکنند.

واقعا باید از خدای بزرگ به خاطر این نعمتی که به ما داده تشکر کنیم. بادیدن ساختمان بدن انسان متوجه قدرت خدا و نظم و ترتیب در نظام خلقت انسان خواهیم شد.

منبع :

asanteb.com

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا