Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43
مسافرت هوایی با پرنده‭ ‬و سایر حیوانات خانگی – مجله آسان طب

مسافرت هوایی با پرنده‭ ‬و سایر حیوانات خانگی

برخی از مواقع ‬صاحبان‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬مسافرت‭ ‬همراه‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬می شوند‭ . ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬یافتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬مخصوصا‭ ‬اگر حیوان‭ ‬خانگی شما‭ ‬پرنده‭ ‬باشد‭ . ‬با‭ ‬پیشنهادات ‬و‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه این مطلب در اختیار شما‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ساده ،‭ ‬بدون‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬انجام می گردد‭.‬ بنابر این در ادامه درباره ملزومات و اقدامات هنگام مسافرت هوایی با پرنده‭ ‬و سایر حیوانات خانگی نیز می پردازیم.

مسافرت هوایی با پرنده
قبل‭ ‬از‭ ‬مسافرت هوایی با پرنده

در ابتدا‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مطمین‭ ‬شوید‭ ‬که آیا ‬پرنده‭ ‬ی شما را‭ ‬قبول‭ ‬می‌ کنند ‭  و‬یک‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬رزور‭ ‬کنید‭ . ‬اغلب‭ ‬شرکت‌ های‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬قبول‭ ‬می‌ کنند‭.‬
یک‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬خریداری‭ ‬نمایید‭ . ‬در صورتیکه‭ ‬پرنده‭ ‬شما‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ایستاده‭ ‬باشد‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رزرو‭ ‬کنید،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬اجازه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شرکت‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باشید‭. ‬

مسافرت هوایی با پرنده

مطمین‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬قفس‭ ‬درب‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭.‬ یک‭ ‬چوب‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طناب‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬روی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بگذارید‭.‬ فراموش نکنید که ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفره‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قفس‭ ‬عادت‭ ‬دهید‭.‬
‭‬ناخن‭ ‬و‭ ‬نوک‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کنید‭ ، ‬اگر‭ ‬پرنده‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬فرار‭ ‬کند‭ ‬این‭ ‬کار موجب ‬‬راحت‌تر‭ ‬شدن‭ ‬گرفتن‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬آسیب‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬می‌ گردد‭.‬‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ویتامین‌ ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تقویت‭ ‬نمایید.‬
گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬نمایید‭. ‬ همراهان مجله ی پزشکی آسان طب ؛ گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬اعتبار‭ ‬دارد‭ و ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقصد‭ ‬خود‭ ‬بیش‭ ‬از ‭ ‬‭10‬روز‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬اخذ‭ ‬گواهی‭ ‬بمانید‭ و ‬باید‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬نیز بگیرید‭. ‬ در صورتی که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬وسایل‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬پرنده‭ ‬می‌خواهد،‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭ . ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬لازم‭ ‬می باشد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تفاوت داشته‭ ‬باشد‭.

مسافرت هوایی با پرنده

این مقاله را نیز مطالعه بفرمایید : آشنایی با یک پرنده سخن گو به نام مرغ مینا

‬ممکن‭ ‬است‭ ‬محدودیت‌ ها‭ ‬و‭ ‬قرنطینه‌ های‭ ‬دقیق‌تری‭ ‬برای‭ ‬برگشت از سفر‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭. ‬ در‭ ‬ایالات‭ ‬امریکا‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬بدهند‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬USDA‭ ,‬سازمان‭ ‬داخلی‭ ‬U‭.‬S‭. ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تهیه‭ ‬نمایند‭.‬
‭‬یک‭ ‬برچسب‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬نوشته‭ ‬حیوان‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬label‭ ‬که‭ ‬مقصد‭ ‬شما‭ ‬نشان می دهد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬نشانه‭ ‬تشخیص‭ ‬است‭ ‬روی‭ ‬قفس‭ ‬بچسبانید‭.‬ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬نپوشانید‭. ‬ زیرا با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬امنیتی‭ ‬امروزه،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬پیدا‭ ‬نباشد‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬درخواست‭ ‬شود‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬سازید‭.‬
در‭ ‬صورت‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬پرنده ،‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬دریایی‭ ‬استفاده‭ ‬نکنید‭ ، ‬زیرا‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬کشتی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬می باشد ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬سرد‭ ‬یا‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬مواجه‭ ‬گردد‭.‬

مسافرت هوایی با پرنده
کمی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مسافرت هوایی با پرنده

 

  • ‭ ‬پرواز‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬خواهند کرد.
  • دو‭ ‬ساعت‭ ‬زود‌تر‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬بروید،‭ ‬زیرا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬باید زمانی داشته باشید تا‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬هماهنگی‭ ‬های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬
  • ‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬خود زمان‭ ‬کافی‭ ‬بدهید‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬بنوشد‭.‬
  • ‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬‭ ‬بگذارید‭. ‬ طالبی،‭ ‬هندوانه،‭ ‬انگور‭ ‬سبز‭ ‬یا‭ ‬قرمز،‭ ‬فلفل‭ ‬سبزو‭ ‬قرمز‭ ‬یا‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬کدو‭ ‬تنبل‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‌ ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می باشند‭.‬

مسافرت هوایی با پرنده در‭ ‬فرودگاه‭ ‬و مسافرت هوایی با پرنده

  • ‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آرام‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬ امکان‭د ‬ارد‭ ‬مسئولین‭ ‬هواپیمایی‭ ‬و‭ ‬محافظتی‭ ‬با‭ ‬پرندگان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آشنایی نداشته‭ ‬نباشند‭.‬
  • ‭ ‬به‭ ‬مسئول‭ ‬بلیط‭ ‬خبر‭ ‬بدهید‭ ‬که شما‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬با‭ ‬رزور‭ ‬جای‭ ‬قبلی‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بلیط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬دهید‭.‬
  • ‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬اشعه‭ ‬ایکس‭ ‬عبور‭ ‬بدهید‭.‬
  • ‭ ‬دوباره‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬برچسب‌ها‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬نمایید‭.‬
  • پرسنل‭ ‬هواپیمایی‭ ‬به‭ ‬شما اعلام‭ ‬می‌ کنند‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬کجا‭ ‬قرار‭ ‬بدهید‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬کوچک‭ ‬باشد‭ ‬می‌ گویند که حیوان را‭ ‬زیر‭ ‬صندلی‭ ‬جلوی‭ ‬خود‭ ‬بگذارید‭. ‬ یک‭ ‬پتو‭ ‬در اطراف‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬بگذارید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چرخیدن‭ ‬پرنده‭ ‬اطراف‭ ‬قفس‭ ‬جلوگیری‭ ‬گردد‭.‬

در صورتی که‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پرنده‭ ‬بزرگ‭ ‬مسافرت می‌ کنید‭(Air travel with pet bird) ‬ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬گرفته‌ اید،‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬محکم‭ ‬کرده و ‬کمربند‭ ‬ایمنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬جلوی‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬میله‭ ‬بافته‭ ‬و‭ ‬قلاب‭ ‬ان‭ ‬را‭ ‬گیر‭ ‬بدهید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پتو‭ ‬و یا‭ ‬کاور‭ ‬قفس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپوشانید‭.‬

 

منبع : https://mag.asanteb.com

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52