جدول میزان کالری ورزش ها و فعالیت ها

در این بخش از مجله پزشکی آسان طب جدول کالری ورزش ها و کارها را برای شما آماده کرده ایم. کسانی که به وزن خود اهمیت می دهند باید در کنار غذای متعادلی که می خورند کالری سوزی هم بکنند و این کار با انجام ورزش ها . فعالیت های زیر امکان پذیر است.

در اینجا وزن شما را 75 در نظر گرفتیم. اگر وزنتان بیشتر باشد کالری بیشتر و اگر وزنتان کمتر باشد کالری کمتری خواهید سوزاند.

جدول میزان کالری ورزش ها
جدول میزان کالری ورزش ها

جدول میزان کالری ورزش ها با دستگاه های ورزشی در 30 دقیقه

دوچرخه ثابت، 100 وات، شدت کم —– 217 کالری

دوچرخه ثابت، 150 وات، شدت معمولی —– 276 کالری

دوچرخه ثابت، 200 وات، شدت بالا —– 413 کالری

دوچرخه ثابت، 250 وات، شدت بسیار بالا —– 492 کالری

دوچرخه ثابت، 50 وات، شدت بسیار کم —– 118 کالری

قایقرانی ثابت، 100 وات، شدت متوسط —– 276 کالری

قایقرانی ثابت، 150 وات، شدت بالا —– 335 کالری

قایقرانی ثابت، 200 وات، شدت بسیار بالا —– 473 کالری

قایقرانی، 50 وات، شدت بسیار کم —– 138 کالری

ماشین اسکی، معمولی —– 276 کالری

جدول میزان کالری ورزش ها
جدول میزان کالری ورزش ها

جدول میزان کالری ورزش ها : انواع دویدن و پیاده روی در 30 دقیقه

ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت —– 315 کالری

آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن 10 دقیقه باشد ) —– 236 کالری

پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف —– 118 کالری

پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف —– 130 کالری

پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه —– 236 کالری

پیاده روی با سرعت بالا روی سطح صاف —– 197 کالری

پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف —– 248 کالری

پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی —– 130 کالری

پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی —– 150 کالری

پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی —– 79 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 45 کیلو یا بیشتر —– 335 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 11 تا 22 کیلو —– 197 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 23 تا 33 کیلو —– 256 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 34 تا 45 کیلو —– 295 کالری

پیاده روی با سرعت کم و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو —– 118 کالری

پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو —– 158 کالری

پیاده روی با سرعت بالا و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو —– 177 کالری

راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار —– 158 کالری

پیاده روی در جاهای ناهموار —– 236 کالری

راه رفتن با کودک ( در کنار او ) —– 98 کالری

بالا رفتن از صخره یا کوه —– 315 کالری

راه رفتن با استفادها از عصا —– 197 کالری

دویدن با سرعت بسیار بالا —– 630 کالری

دویدن با سرعت بالا —– 532 کالری

دویدن با شدت متوسط —– 453 کالری

دویدن با شدت کم —– 394 کالری

دویدن با سرعت بسیار کم —– 315 کالری

طناب زدن، با سرعت بالا —– 473 کالری

طناب زدن، با سرعت متوسط —– 394 کالری

طناب زدن، با سرعت کم —– 315 کالری

راه رفتن با کوله پشتی —– 276 کالری

جدول میزان کالری ورزش ها : ورزش های قدرتی در 30 دقیقه

ورزش های سوئدی ( دراز و نشست، شنا، بارفیکس، حرکت پروانه ) سنگین و با شدت بالا —– 315 کالری

وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ، با شدت بالا —– 236 کالری

وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ با شدت کم —– 118 کالری

جدول میزان کالری ورزش ها : ورزش های رقابتی و غیر رقابتی در 30 دقیقه

شنا، حالت آزاد، سرعت بالا، شدت بالا —– 394 کالری

شنا، حالت آزاد، سرعت کم، شدت متوسط یا معمولی —– 276 کالری

شنا، کرال پشت، با شدت بالا —– 394 کالری

شنا، کرال پشت، با شدت متوسط —– 276 کالری

شنا پروانه، معمولی —– 433 کالری

ورزش تیر اندازی ( غیر شکاری ) —– 138 کالری

بدمینتون، رقابتی —– 276 کالری

بسکتبال، بازی —– 315 کالری

بسکتبال، انفرادی، غیر بازی —– 236 کالری

بیلیارد —– 98 کالری

بولینگ —– 118 کالری

بوکس، داخل رینگ —– 473 کالری

بوکس، ضربه به کیسه بوکس —– 236 کالری

بوکس، مبارزه —– 354 کالری

دارت بازی —– 98 کالری

شمشیر بازی —– 236 کالری

فوتبال، رقابتی —– 394 کالری

ژیمناستیک —– 158 کالری

هندبال —– 473 کالری

سوارکاری عادی —– 158 کالری

جودو، جوجیتسو، کاراته، کیک بوکسینگ، تکواندو —– 394 کالری

راگبی —– 394 کالری

اسکیت —– 197 کالری

پینگ پونگ —– 158 کالری

تای چی —– 158 کالری

تنیس —– 276 کالری

والیبال معمولی —– 158 کالری

والیبال ساحلی —– 315 کالری

والیبال رقابتی، در ورزشگاه —– 315 کالری

کشتی ( یک مسابقه = 5 دقیقه ) —– 236 کالری

مدیتیشن —– 39 کالری

دوچرخه سواری با سرعت کم —– 225 کالری

دوچرخه سواری با سرعت متوسط —– 300 کالری

دوچرخه سواری با سرعت بالا —– 375 کالری

دوچرخه سواری با سرعت بسیار بالا —– 450 کالری

پیلاتس —– 94 کالری

زومبا —– 330 کالری

جدول میزان کالری ورزش ها
جدول میزان کالری ورزش ها

جدول میزان کالری کارها ی روزانه در 30 دقیقه

بازی های کودکان مانند لی لی و تیله بازی —– 197 کالری

کارهای خانه —– 118 کالری

آرام دراز کشیدن، بدون انجام هیچ کاری، بیدار دراز کشیدن در رخت خواب، گوش دادن به موسیقی —– 39 کالری

آرام دراز کشیدن و تلوزیون تماشا کردن —– 39 کالری

رقص با شدت بالا —– 276 کالری

رقص با شدت پایین —– 197 کالری

لم دادن و کتاب خواندن —– 39 کالری

لم دادن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن —– 39 کالری

لم دادن و نوشتن —– 39 کالری

انجام هنر و صنایع دستی به صورت نشسته —– 79 کالری

نشستن و انجام بازی های دارای تخته و ورق —– 59 کالری

نشستن سر کلاس و انجام کارهایی نظیر نوشتن و بحث کردن —– 71 کالری

نشستن و خواندن کتاب روزنامه و غیره —– 51 کالری

نشستن و درس خواندن، شامل نوشتن و خواندن —– 71 کالری

نشستن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن —– 59 کالری

نشستن، نوشتن، انجام کار روی میز، تایپ کردن —– 71 کالری

نشستن و تماشای یک رویداد ورزشی —– 59 کالری

آرام نشستن و تماشای تلوزیون —– 39 کالری

آرام نشستن، نشستن و سیگار کشیدن، نشستن و گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم در سینما —– 39 کالری

خوابیدن —– 35 کالری

ایستادن و انجام کار هنری و صنایع دستی —– 118 کالری

ایستادن و نقاشی کشیدن ( نوشتن ) —– 91 کالری

ایستادن و خواندن —– 71 کالری

ایستادن و صحبت کردن، صحبت با تلفن —– 71 کالری

آرام ایستادن ( ایستادن در صف ) —– 47 کالری

تور، مسافرت، گردش شامل پیاده روی و سوار وسیله نقلیه شدن —– 79 کالری

هیزم شکستن —– 236 کالری

تمیز کردن زمین باغ یا باغچه از شاخه و علف هرز —– 197 کالری

حفر گودال، ماسه بازی —– 197 کالری

باغبانی با وسائل سنگین، برداشت محصول، کار با اره —– 236 کالری

باغبانی عمومی و عادی —– 158 کالری

راه رفتن در باغ یا باغچه، چیدن گل و گیاه —– 118 کالری

پخش سنگ ریزه —– 197 کالری

تخم چمن کاشتن در باغ یا باغچه —– 197 کالری

چمن زنی —– 217 کالری

چیدن میوه از درخت —– 118 کالری

درخت کاشتن —– 177 کالری

جمع کردن برف از سقف با استفاده از چنگک مخصوص برف روبی —– 158 کالری

برف پارو کردن —– 236 کالری

هرس کردن درخت —– 177 کالری

آب دادن باغ یا باغچه —– 59 کالری

نانوایی، با شدت متوسط —– 158 کالری

نانوایی، با شدت کم —– 98 کالری

صحافی کتاب —– 91 کالری

ساخت جاده ( شامل تخلیه مصالح و کار با ماشین های سنگین ) —– 236 کالری

ساخت جاده، نصب علائم ترافیکی —– 79 کالری

نجاری —– 138 کالری

حمل بار سنگین مانند آجر —– 315 کالری

حمل بار با وزن متوسط از پله ها —– 315 کالری

خدمات، مرتب کردن تخت —– 98 کالری

کار در معدن، حفاری —– 256 کالری

کار در معدن، احداث پشتیبانی —– 256 کالری

کار در معدن، بیل زدن —– 276 کالری

ساخت و ساز، بازسازی —– 217 کالری

تمیز کردن سینک و توالت —– 98 کالری

گرد گیری —– 98 کالری

ماپ کشیدن —– 138 کالری

جاروبرقی کشیدن —– 98 کالری

برق کاری، لوله کشی —– 138 کالری

کشاورزی شامل مرغ داری، تمیز کردن انبار —– 315 کالری

کشاورزی شامل راندن ماشین برداشت، برش علوفه، کار آبیاری —– 98 کالری

کشاورزشی شامل راندن تراکتور —– 98 کالری

کشاورزشی شامل تغذیه دام ها و اسب —– 177 کالری

کشاورزشی شامل تغذیه حیوانات کوچک —– 158 کالری

کشاورزشی شامل تمیز کردن اصطبل —– 315 کالری

کشاوزشی شامل آب دادن به حیوانات —– 177 کالری

کشاورزشی شامل دوشیدن شیر با دست —– 118 کالری

کشاورزشی شامل نگهداری از حیوانات ( نظافت، برس کشیدن، قیچی پشم گوسفندان، کمک به زایمان حیوانات ) —– 236 کالری

آتش نشانی —– 473 کالری

جنگلداری —– 315 کالری

نظافت اسب —– 236 کالری

قفل سازی —– 138 کالری

ماشین ابزار، کار با ورق فلز —– 98 کالری

ماشین ابزار، کار با ماشین تراش —– 118 کالری

ماشین ابزار، پرس پانچ —– 197 کالری

جوشکاری —– 118 کالری

سنگ تراشی —– 276 کالری

ماساژور ( ایستاده ) —– 158 کالری

کشیدن و جا به جایی اجسام سنگین 35 کیلو یا بیشتر ( میز، مبل و … ) —– 295 کالری

پلیس راهنمایی و رانندگی ( ایستاده ) —– 98 کالری

پلیس، رانندگی ماشین —– 79 کالری

پلیس، بازداشت کردن —– 158 کالری

چاپ ( ایستاده ) —– 91 کالری

کفاشی —– 98 کالری

بیل زدن، چاله کندن —– 335 کالری

بیل زدن با شدت بالا، بیش از 7 کیلو در دقیقه —– 354 کالری

بیل زدن، کمتر از 4 کیلو در دقیقه —– 236 کالری

بیل زدن با شدت متوسط 5 تا 7 کیلو در دقیقه —– 276 کالری

نشستن و انجام کارهای اداری سبک، نوشتن، خواندن، رانندگی، کار در آزمایشگاه، استفاده از ابزار سبک، تعمیرات —– 59 کالری

نشستن سر جلسه اداری شامل صحبت کردن، غذا خوردن در یک ملاقات کاری —– 59 کالری

نشستن و آموزش حرکات کششی و یوگا —– 98 کالری

غواصی حرفه ای و به عنوان غواص —– 473 کالری

ایستادن در مشاغلی مانند صاحب مغازه، کافه داری و غیره، ایستادن و صحبت کردن در محل کار —– 91 کالری

ایستادن و تعمیر قطعات سنگین، جوشکاری، تعمیر خودرو، بسته بندی و غیره —– 118 کالری

ایستادن و بلند کردن اجسامی با وزن 22 کیلو، سنگ تراشی، نقاشی، چسباندن کاغذ دیواری ) —– 158 کالری

خیاطی، برش —– 98 کالری

خیاطی، دوخت با دست —– 79 کالری

خیاطی، دوخت با ماشین —– 98 کالری

خیاطی، بافت —– 138 کالری

آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزش ) بدون انجام حرکات، تنها آموزش —– 158 کالری

آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزشی ) شرکت در انجام حرکات —– 256 کالری

راننده کامیون، بار کردن و خالی کردن ماشین ( ایستاده ) —– 256 کالری

تایپ، کار با کامپیوتر —– 59 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 45 کیلو یا بیشتر —– 335 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 11 تا 22 کیلو —– 197 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 23 تا 33 کیلو —– 256 کالری

پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 34 تا 45 کیلو —– 295 کالری

کار سر صحنه، بازیگری، عوامل پشت صحنه —– 118 کالری

حمام رفتن ( نشسته ) —– 59 کالری

لباس پوشیدن و درآوردن —– 79 کالری

خوردن ( نشسته ) —– 59 کالری

نظافت ( شستشو، شیو کردن، مسواک زدن، شستن دستها، آرایش کردن ) نشسته یا ایستاده —– 79 کالری

آرایش مو —– 98 کالری

دوش گرفتن ( ایستاده ) —– 79 کالری

سعی کنید در کنار تغذیه کمی که دارید فعالیت زیادی هم انجام دهید تا دچار اضافه وزن و انواع بیماری ها نشوید. با وزن متناسب هم سلامتی خود را دارید و هم می توانید با اعتماد به نفس در جامعه حاضر شوید.

 

‫3.8/5 ‏‫(4 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

یک دیدگاه

  1. سلام و ارادت اوقات به کام و همیشه به ورزش و سلامت و شاد باشید ، قورباقه سواری میزان کالری شو زحمت کشید ثبت کردید از بارفیکس چیزی نفرمودید ، حالت استاده بر بارفیکس و حالت انجام کامل بارفیکس .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35