‬ویروس لوسمی گربه ها و راه‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬از سرطان خون

ویروس لوسمی گربه‌ ها ‭ ( Feline‭ ‬Leukemia‭ ‬Virus‭ ‬)‬نوعی‭ ‬سرطان‭ ‬خون و یا‭‬‭ ‬اصطلاحا‭ ‬ویروس‭ ‬سرطان‭ ‬خون‭ ‬گربه‭ ‬می باشد که ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬رترو ویروس‭ ‬هم‌خانواده‭ ‬عامل‭ ‬ایدز‭ ‬گربه‌ ها‭ ‬است. این ویروس ممکن است سال ها مخفی زندگی کند و واکسن آن در ایران وجود ندارد، بنابر این باید از راه های پیشگیری از ‬ویروس لوسمی گربه ها آگاه باشید که در این بخش به آن ها می پردازیم.

‬ویروس لوسمی گربه ها و راه‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬از سرطان خون

ویروس لوسمی گربه ها

بیماری لوسمی‭ ‬درمان‭ ‬قطعی‭ ‬ندارد،‭ ‬بنابر این‭ ‬روش‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬بسیار‭ ‬مهم تر می باشند‭ . ‬از‭ ‬روش‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬از این ویروس می‌ توان‭ ‬به‭ ‬واکسینه‭ ‬نمودن‭ ‬گربه‌ های‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬در‭ ‬برابر ویروس لوسمی ‭)‬که‭ ‬واکسن آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬موجود‭ ‬نیست)‭ ‬،‭ ‬عقیم‭ ‬نمودن‭ ‬گربه‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اجازه‭ ‬دسترسی‭ ‬گربه‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭.‬

راهکار های پیشگیری‭ ‬از‭ ‬ویروس لوسمی گربه ها

واکسن لوسمی ‬را‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬گربه‌ های‭ ‬مبتلا‭ ‬تزریق کنید، زیرا ‬این‭ ‬کار‭ ‬بی‌ فایده‭ ‬است‭. ‬ اگر‭ ‬گربه‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬FeLV‭ ‬مبتلا شده است‭ ‬همیشه‭ ‬باید‭ ‬مراقبش‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بروز‭ ‬کوچکترین‭ ‬نشانه‌ های‭ ‬بیماری‭ ‬به‭ ‬دامپزشک‭ ‬مراجعه کنید‭. ‬

گربه‭ ‬مبتلا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬پرسه‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ندهید‭. ‬ گربه‌ های‭ ‬مبتلا‭ ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬هر‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک‭ ‬معاینه‭ ‬گردند‭.‬

اگر‭ ‬نمی‌ توانید‭ ‬گربه‭ ‬مبتلا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬گربه‌ ها‭ ‬جدا‭ ‬کنید‭ ‬باید‭ ‬گربه‭ ‬آلوده‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬واکسیناسیون ‭ )‬پن‌ لوکوپنی،‭ ‬کلسی‭ ‬ویروس‭ ‬و غیره ) ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ضد‭ ‬انگلی‭ ‬معمول‭ ‬و مرتب‭ ‬قرار‭ ‬دهید،‭ ‬همچنین‭ ‬دیگر‭ ‬گربه‌ های‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر ‬ویروس لوسمی ‬واکسینه‭ ‬نمایید‭ . ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌ شود‭ ‬تمام‭ ‬گربه‌ هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬پرسه‭ ‬زنی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬می‌ روند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر این بیماری‭ ‬FeLV‭ ‬واکسینه‭ ‬نمود‭. ‬

همراهان مجله ی پزشکی آسان طب ؛ فراموش نکنید که گربه‌ های‭ ‬جوان،‭ ‬بسیار‭ ‬حساس‌تر‭ ‬و‭ ‬مستعدتر‭ ‬از‭ ‬بالغین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬FeLV‭ ‬می باشند؛‭ ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬گربه‌ های‭ ‬جوان‭ ‬بیشتر‭ ‬توجه‭ ‬گردد‭ . ‬اصولا‭ ‬گربه‌ هایی‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬زندگی‭ ‬می‌ کنند‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬محدود‭ ‬می باشند‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬در‭ ‬برابر ‭ ‬Felv ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬ روش‭ ‬دیگر‭ ‬کنترل‭ ‬بیماری،‭ ‬افزایش‭ ‬توان‭ ‬دفاعی‭ ‬بدن‭ ‬توسط‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دارو ها‭ ‬است‭ . ‬درمان‌ های‭ ‬حمایتی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬آب‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تغذیه‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬روش های‭ ‬کنترل‭ ‬این‭ ‬ویروس‭ ‬در‭ ‬گربه‭ ‬آلوده‭ ‬می باشد. ‬

به‭ ‬گربه‌ های‭ ‬کم‭ ‬خون‭ ‬باید‭ ‬خون‭ ‬انتقال‭ ‬داد‭ . ‬هم چنین‭ ‬گربه‌ های‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬بدخیمی‭ ‬باید‭ ‬تحت‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭ . ‬با‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬اوصاف‭ ‬احتمال‭ ‬برگشت‭ ‬مجدد‭ ‬علائم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬درمان‌ ها‭ ‬باعث‭ ‬خلاص‭ ‬شدن‭ ‬گربه‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬این‭ ‬ویروس‭ ‬نمی‌ گردند‭. ‬ جهت ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬ویروس‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬خانه‭ ‬می‌ توانید‭ ‬از‭ ‬وایتکس‭ ‬رقیق‭ ‬شده‭ )‬یک‭ ‬واحد‭ ‬وایتکس‭ ‬با‭ ‬سی‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬آب‭( ‬استفاده‭ ‬نمایید‭. ‬

این‭ ‬ویروس‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬بدن‭ ‬بسیار‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬شکننده‭ ‬است ‬و‭ ‬نمی‌ تواند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬دوام‭ ‬بیاورد‭. ‬ بهتر‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬وقت‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬ظرف‭ ‬خاک،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬گربه‌ها‭ ‬کاملا تمیز و‭ ‬شسته‭ ‬شوند‭.‬

‬ویروس لوسمی گربه ها و راه‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬از سرطان خون

بیشتر بدانید : ویروس لوسمی گربه‌ یا ویروس‭ ‬سرطان‭ ‬خون‭ ‬گربه، انتقال و تاثیرا‌ت‌ آن

اقدامات لازم جهت مقابله و پیشگیری‭ ‬از‭ ‬ویروس لوسمی گربه ها

کار هایی‭ ‬که‭ ‬باید برای مقابله با ویروس لوسمی یا FELV‭‬ در گربه ها انجام‭ ‬گیرد عبارتند از :

 • با‭ ‬انجام‭ ‬آزمایش‭ ‬سالانه‭ ‬بعد‭ ‬از ‭ ‬6 ماهگی‭ ‬گربه،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭  ‬آلودگی‭ ‬گربه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ویروس‭ ‬آگاه‭ ‬گردید‭. ‬ به خصوص‭ ‬اگر‭ ‬چند‭ ‬گربه‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نگه‭ ‬می‌ دارید‭ ‬یا‭ ‬گربه‌‭ ‬برای‭ ‬گردش‭ ‬ازخانه‭ ‬بیرون‭ ‬می‌ رود‭.‬
 • گربه‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬ لوسمی ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬وقت‌ها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬گربه‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭.‬
 • ‬ابتلای‭ ‬گربه‭ ‬به ویروس لوسمی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زجر‭ ‬کشیدن‭ ‬می باشد،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گربه‌ ها‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آلودگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ویروس‭ ‬می‌ توانند‭ ‬تا‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬علائمی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ )‬نوع‭ ‬خفته‭)‬،‭( ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬بعضی‭ ‬نیز‭ ‬علائم‭ ‬بیماری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‌ دهند‭.‬
 • گربه‌ های‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ یمسول ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک‭ ‬معاینه‭ ‬گردند‭.‬
 • دارو های‭ ‬تجویز‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬وقت‭ ‬مصرف‭ ‬گردند‭.‬
 • در‭ ‬صورت‭ ‬مشاهده‭ ‬هر گونه‭ ‬علائم‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬گربه‌های‭ ‬آلوده،‭ ‬فورا ‬به‭ ‬دامپزشک‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭.‬

نباید ها در پیشگیری‭ ‬از‭ ‬ویروس لوسمی گربه ها

‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬نباید برای مقابله با ویروس لوسمی و یاFELV‭ ‬ ‬انجام شوند عبارتند از :

 • هیچ‌گاه‭ ‬گربه‌ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬آلودگی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬لوسمی‭ ‬آگاه‭ ‬نیستید‭ ‬وارد‭ ‬گربه‌های‭ ‬خود‭ ‬نکنید‭ . ‬اگر‭ ‬می‌خواهید‭ ‬گربه‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بیاورید،‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آزمایش ویروس لوسمی ‬بگیرید‭.‬
 • هرگز‭ ‬تصور‭ ‬نکنید‭ ‬اگر‭ ‬گربه‌‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬Felv ‬واکسینه‭ ‬نموه اید،‭ ‬احتمال‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌ رود؛‭ ‬هیچ‭ عون ‬واکسنی‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬عمل‭ ‬نمی‌ کند‭.‬
 • ‬به‭ ‬گربه‭ ‬آلوده به بیماری‭ ‬اجازه‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬پرسه‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬ندهید‭.‬
 • ‬به‭ ‬گربه های‭ ‬مبتلا‭ ‬هیچ گاه‭ ‬گوشت‭ ‬خام‭ ‬ندهید؛‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬می‌تواند‭ ‬ریسک‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬توکسوپلاسموز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گربه‭ ‬افزایش‭ ‬بدهد‭.‬
 • ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬یا‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬ایدز‭ ‬می باشند‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنیم‭ ‬از‭ ‬نگهداری‭ ‬گربه‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭  یمسول ‬خودداری‭ ‬نمایند‭.‬

‭ ‬‬ویروس لوسمی گربه ها و راه‌ های‭ ‬پیشگیری‭ ‬از سرطان خون

بیشتر بدانید : ویروس لوسمی در گربه‌ ها و نحوه تشخیص این ویروس سرطانی

توصیه‭ ‬نهایی در مورد ویروس لوسمی گربه ها

هرگاه‭ ‬در‭ ‬گربه‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ یمسول سوریو ‬علائمی‭ ‬مانند‭ ‬ضعف،‭ ‬سستی،‭ ‬کاهش‭ ‬اشتها،‭ ‬بر‌آمادگی‭ ‬زیر‭ ‬پوست،‭ ‬اسهال،‭ ‬استفراغ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬اختلالات‭ ‬رفتاری‭ ‬مشاهده‭ ‬نمودید،‭ ‬فورا‭ ‬به‭ ‬دامپزشک‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید.

 

منبع : https://mag.asanteb.com

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا