جملات سقراط برای موفقیت در زندگی

جملات سقراط موضوع این بخش از مجله آسان طب است . در اینجا برخی از سخنان سقراط فیلسوف مشهور را در اختیارتان می گذاریم. این سخنان حاصل سالها تلاش و درس اموزی او از زندگی است. پیشنهاد می کنیم شما هم این جملات زیبا را برای دیگران به اشتراک بگذارید تا دیگران هم از مطالعه ان لذت ببرند.

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده
سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود. سخنان سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط آسان طب

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

با عاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مکن، زیرا که او تابع هوای نفس باشد. مشورت مکن با آن که محاط زمان است، بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

زندگی کوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است. سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است.سقراط

سخنان سقراط و سخنان آموزنده

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری. سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.سقراط

سخنان سقراط و  سخنان آموزنده

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

جملات سقراط و  سخنان آموزنده

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

سخنان سقراط و   سخنان آموزنده

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و  سخنان آموزنده

هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

جملات آموزنده و سخنان آموزنده

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و  سخنان آموزنده

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

سخنان سقراط و سخنان آموزنده

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش.سقراط

 جملات سقراط و  سخنان آموزنده

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند. سقراط

سخنان سقراط و  سخنان آموزنده

 

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من جز یک چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.سقراط

امیدواریم از مطالعه این بخش بهره کافی را برده باشید. سعی کنید این جملات را بارها مرور کرده و در زندگی خود استفاده کنید.

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا