سیستم لنفاوی را بشناسیم

سیستم لنفاوی سه کار مهم در بدن دارد که عبارت است از:

1-تولید سلول های لنوفسیت توسط سیستم لنفاوی

2- تولید آنتی بادیها و آنتی توکسیتها

3- فیلتر کردن و تصفیه لنف که در غده لنفاوی انجام می شود .

سیستم لنفاوی  از عروق و گره های لنفاوی متشکل شده است . در این مجموعه مایع بی رنگی به نام لنف جریان دارد . خون و لنف بافتهایی هستند که به صورت مایع بوده و در توزیع اکسیژن و مواد غذایی و ترشحات حاصل از غدد داخلی به قسمت های مختلف بدن نقش دارند .

مویرگهای لنفاوی از تشکیل مجاری لنفاوی آواران (لنف بدن را به گره های لنفاوی میرسانند) تشکیل شده است .

تمام مجاری لنفاوی سرانجام از طریق دو مجرای بزرگ: 1- مجاری سینه ای 2- مجاری لنفی راست به محل تلاقی ورید تحت ترقوه و ورید ژوگولار می ریزند .

سیستم لنفاوی چیست؟

در این بخش درباره سیستم لنفاوی اطلاعاتی را تقدیم می کنیم. امیدواریم از این بخش بهره کافی را ببرید.

غدد لنفاوی تیموس در سیستم لنفاوی

غده ایست از غدد لنفاوی که در پشت جناغ که در هنگام تولد دارای حجم زیادی بوده ولی در دوران بلوغ به حداکثر رشد خود حدود 40 گرم می رسد ، ولی بعد از آن شروع به تحلیل نموده و وزن آن به 1 گرم نیز کاهش می یابد.

رنگ تیموس صورتی مایل به خاکستری است ، تیموس دارای بافت لنفاوی می باشد . به علاوه می توانید لنفوسیت سازی را کنترل کند ، این عمل تحت تاثیر هورمون انجام می گیرد این غده از شریان سینه ای داخلی خون می گیرد و وریدهای آن به ورید سینه ای داخلی تخلیه می شود .

لوزه های حلقی در سیستم لنفاوی

بین سقف حلق (جدار فوقانی ) و جدار خلفی حلق بینی در زیر مخاط مقداری بافت لنفاوی وجود دارد که لوزه حلقی نامیده می شود .

این لوزه ها در کودکان تکامل بیشتری دارد ولی در سن بلوغ تحلیل می رود و ایجاد لوزه سوم را می کند لنف لوزه ای حلقی و کامی و اکثر لنف احشاء گردن از جمله حنجره حلق و بینی به عقده لنفاوی ژوگولار داخلی می ریزد .

لوزه کامی در سیستم لنفاوی

لوزه اصلی بدن بوده و بین دو چین طرفی حلق به نام های چین کامی زبانی (قدامی) و چین کامی حلقی(خلقی)قرار گرفته است ، دارای یک سطح خارجی و یک کنار قدامی و یک کنار خلفی است و حالت عمودی دارد.

عصب لوزه در سیستم لنفاوی

از عصب کامی کوچک و رشته هایی از عصب زوج 9 می باشد ، چون از این عصب رشته هایی برای گوش نیز می رود التهاب لوزه منجر به درد گوش می شود .

طحال در سیستم لنفاوی

طحال جز محتویات شکم محسوب می شود و با احشاء گوارش مجاورت نزدیک دارد .

طحال جز سیستم های دفاعی بدن ( سیستم سازنده لنفوسیت که آن ها را به داخل خون می فرستد ) می باشد ، طحال مرکزی است .

همچنین که گلبولهای قرمز مرده و فرسوده شده در آن مدفون می شوند بنابراین جریان خون طحال بیسار زیاد می باشد .

سطح احشایی طحال با سه عنصر معده ، کلیه چپ و خم کولیک چپ مجاور است .

بین کلیه چپ و معده یک لبه بنام ناف طحال قرار دارد که تعدادی سوراخ ریز جهت عبور عروق و اعصاب طحال دارد .

در ضمن طحال مواد سودا را به معده ترشح کرده و عده را به گرسنگی تحریک می کند .

عضوی است در طرف چپ بدن زیر دنده ها و دارای شراِین و گوشت بسیار و رنگی مانند جگر است.

دستگاه تنفس در سیستم لنفاوی

دستگاه تنفس وظیفه تبادل گازها را باخون بعهده دارد قسمت اصلی این دستگاه دو عضو هرمی به نام ریه ها هستند . بقیه قسمت های سیستم تنفس مربوط به راه های هدایت هوای تنفسی هستند.

حفرات بینی در سیستم لنفاوی

در سیستم لنفاوی بینی از دو حفره که توسط دیواره ای بنام سپتوم از هم جدا می شوند تشکیل شده است . بینی شامل یک اسکلت غضروفی استخوانی است که بین پوست و مخاط قرار دارد سطح خارجی بینی توسط پوست صورت و سطح داخلی توسط مخاط پوشیده شده است . قسمت اعظم این مخاط تنفسی است که عروق خونی فراوان دارد . به گزارش آسان طب در قسمت سقف بینی مخاط زرد رنگ بویایی وجود دارد که شامل نرونهای بویایی هستند .

تنفس از طریق بینی به علت اینکه موهای اطراف بینی می توانند که ذرات خارجی مانند گرد و غبار را جذب نموده و مانع از عبور آنها می شوند.

حلق در سیستم لنفاوی

حلق یک لوله عضلانی ناقص است . حلق در جلو از بالا به پایین سوراخهای خلفی بینی ، دهان (حقوم ) و حنجره مجاورت دارد . و از این نظر آن را به سه قسمت تقسیم کرده اند که عبارتند از :

1- حلق بینی 2- حلق دهانی 3- حلق حنجره ای

در حلق بینی سوراخ لوله شنوایی قرار دارد که حلق را با صندوق صماخ یا گوش میانی مرتبط می سازد و از این طریق تعادل هوای صندوق صماخ درد و طرف پرده صناخ درد و طرف پرده صماخ انجام می شود .

حلق در عقب با ستون مهره ها مجاورت دارد در ساختمان حلق عضلات تنگ کننده حلقی شرکت دارند . داخل حلق توسط مخاط پوشیده شده است .

حلق هم مربوط به دستگاه تنفس است و هم مربوط به دستگاه گوارشی می باشد .

تنگ ترین قسمت حلق ، حلق حنجره ای است اگر سوراخهای طرفی حلق بینی که مربوط به شنوایی هستند مسدود شود به علت اختلال در هوای صندوق صماخ موجب کری می شود .

سیستم لنفاوی چیست

غضروف تیروئید در سیستم لنفاوی

این غضروف از دو ورقه تشکیل شده است که مانند کتاب نیمه باز می باشد در مردها زاویه این غضروف 90 درجه و در زنها کمتر می باشد .

غضروف انگشتری در سیستم لنفاوی

غضروفی است که مانند انگشتری که نگین آن در عقب و حلقه آن در جلو قرار دارد در روی این نگین دو غضروف هرمی وجود دارد که با نگین مفصل شده اند و این مفصل از نوع مفاصل حقیقی است و حرکت آن اهمیت دارد .

حد تحتانی حنجره غضروف انگشتری می باشد که به اولین حلقه نای وصل می شود .

شروع نای از زیر غضروف انگشتری است ، غضروف تیروئید و غضروف انگشتری هر دو تا فرد می باشند

غضروف اپی گلوت در سیستم لنفاوی

یک غضروف شبیه راکت تنیس می باشد که یک دسته و یک تنه دارد تنه در پشت غضروف تیروئید قرار دارد و کار آن بستن حنجره به هنگام بلع است . دسته در زاویه دو سطحی غضروف تیروئید قرار دارد در واقع محل غضروف اپی گلوت در پشت غضروف تیروئید است .

غضروف هرمی در سیستم لنفاوی

غضروف هرمی که روی نگین غضروف انگشتری قرار می گیرد و با آن مفصل می شود و می تواند حرکت کند . در سیستم لنفاوی هنگام سخن گفتن عضلات حنجره منقبض می شود و می تواند حرکت کند . به گزارش آسان طب هنگام سخن گفتن عضلات حنجره منقبض می شود غضروفهای هرمی می چرخند و طنابهای صوتی به هم نزدیک شده و تولید صدا می شود .

مفاصل بین غضروفهای هرمی و غضروف انگشتری را مفاصل هرمی انگشتری گویند . این مفاصل حقیقی و حرکت این مفاصل در تنگ و گشاد کردن حنجره اهمیت دارد .

طناب های صوتی در لنفاوی

دو طناب در طرفین و داخل حنجره هستند که از غضروف هرمی به سطح خلقی غضروف تیروئید کشیده شده اند حرکت این طنابهای صوتی و دور یا نزدیک شدن این طنابها بوسیله غضروفهای هرمی انجام می گیرد در جلوی غضروف انگشتری و اولین حلقه های نای غده تیروئید قرار دارد .

نای در سیستم لنفاوی

نای یک لوله غضروفی والاستیک است که طول آن در حدود 10-12 سانتی متر است قطر خارجی آن در مردان 2 سانتی متر و در زنان 5/1 سانتی متر است .

ریه ها در سیستم لنفاوی

ریه ها اعضای اصلی دستگاه تنفس هستند و در قفسه سینه واقع شده اند وزن ریه راست 265 گرم و وزن ریه چپ 50 گرم کمتر است .

رنگ ریه ها در نوزاد قبل از تولد قرمز تیره و در اشخاص مسن به علت رسوب مواد کربن دار به رنگ خاکستری مایل به سبز می باشد . ریه راست کوتاه تر و حجیم تر از ریه چپ است .

درخت برونشی در سیستم لنفاوی

نای در لبه تحتانی مهره چهارم سینه ای به دو برونش اصلی (نایژه ) تقسیم می شود . به گزارش اسان طب برونش راست کوتاه تر ولی پهن تر و حجیم تر و به طول حدود 5/2 سانتی متر است و در امتداد نای قرار دارد ، برونش چپ باریک تر و دراز تر و نسبت به نای مایلتر واقع شده است که طول آن در حدود 5 سانتی متر است .

هرگاه عضلات صاف جدار برونشی به علتی دچار اسپاسم و انقباض دائمی شوند و در نتیجه راه های هوائی تنگ شود و عبور هوا مشکل باشد بیماری آسم حاصل می شود .

عوامل ارثی و حساسیت به برخی از مواد نقش اساسی در ابتلا به بیماری آسم ایفا می کند .

سیستم لنفاوی

تولید انتی بادی ها از وظایف سیستم لنفاوی بدن هست .

در این قسمت اطلاعات جامعی را درباره وظایف سیستم لنفاوی و غدد لنفاوی تقدیمتان کردیم . امیدواریم از مطالعه این مطالب بهره کافی را برده باشید.

اگر اطلاعاتی درباره سیستم لنفاوی دارید در بخش نظرات بیان کنید تا سایر افراد ان را بخوانند و از ان بهره مند شوند.

منبع :

asanteb.com

‫3/5 ‏‫(2 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52