Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43
سؤال هایی که دختر و پسر در مراسم خواستگاری باید بپرسند؟ – مجله آسان طب

سؤال هایی که دختر و پسر در مراسم خواستگاری باید بپرسند؟

در حال حاضر دختر و پسر که می خواهند ازدواج نمایند اگر قبلاً باهم آشنا شده باشند، احتمالاً در مورد یکدیگر بررسی های محدودی انجام داده و اطلاعاتی هم به دست آورده اند هر چند به دلیل هدفمند نبودن بررسی ها و رسمیت نداشتن ارتباطات خود توانایی بررسی عمیق و قابل اعتماد نسبت به یکدیگر را ندارند. از طرف دیگر رابطه ی نزدیک و صمیمانه قبل از ازدواج به دلیل این که توأم با هیجان و کشش های شدید احساسی و عاطفی است قدرت مشاهده و دریافت واقعیت ها را از هر دو طرف سلب نموده و بعضاً به مرحله ای می رسند که آنچه را دیگران به راحتی درک و به عنوان نقطه ضعف تلقی می کنند یا اصولاً درک ننموده یا آن را به نحوی و متناسب با نیاز خود به ادامه ی ارتباط به گونه ی دلخواه تفسیر می کنند.

 

دختر و پسر

 

متناسب با نیاز خود به ادامه ی ارتباط به گونه ی دلخواه تفسیر می کنند.به عبارت دیگر آن ها در خود، نوعی اجبار در یافتن نقاط مثبت در فرد طرف ارتباط، احساس نموده و به طور منظم و سازمان یافته نقاط ضعف مورد نظر را نادیده می گیرند.

در مواردی هم که دختر و پسر بدون آشنایی قبلی و هنگام ازدواج با هم در مورد خصوصیات و ویژگی های همسر آینده، انتظاراتشان از همسر و زندگی مشترک صحبت می کنند به دلیل عدم آگاهی از محورهای مهمی که می تواند و لازم است در مورد آنها صحبت شود، غلبه احتمالی هیجانات و احساسات مثبت و منفی (جاذبه ی فرد مقابل، ترس، خجالت و…)، کلیشه ای و صوری بودن احتمالی مذاکره به دلیل عدم اعتقاد به این گونه موارد از طرف افراد خانواده ها و… معمولاً پاسخ ها و دستاوردهای ارزشمند و قابل اعتمادی به دست نمی آید.

ما در این قسمت شما را با محورهای مهمی که می تواند توسط دختر و پسر در حال ازدواج و خانواده های آنها مورد بحث و پرسش قرار گیرد آشنا می کنیم.

 

تفاوت های دختر و پسر (جسمی و روانی، افکار و احساسات).

مهم است بدانید که همسرتان چه آگاهی ها و نگرشی در این زمینه ها دارد چون عدم آگاهی نسبت به این تفاوت ها زمینه ساز بسیاری از سوء تفاهم ها و مشکلات در آینده خواهد شد.
به عنوان مثال آیا همسر آینده ی احتمالی شما اعتقادات و نگرش های کلیشه ای و باورهای عمومی مثل: زن ها خیلی حرف می زنند، مردان، بی احساس یا کم احساس هستند، و… دارد؟

آیا معتقد است که این تفاوت ها پس از ازدواج باید به نفع زندگی مشترک فدا شود؟ آیا فکر می کند که می شود و باید پس از ازدواج، مرد و زن تفاوت های خود را کنار بگذارند یا یکی به نفع دیگری کوتاه بیاید؟ اگر این نوع افکار و نگرش ها در همسر احتمالی شما یا خودتان هست بهتر است فعلاً برای ازدواج عجله نکنید چون مطمئناً با دشواری های زیادی روبرو خواهید شد.

البته اگر شما و همسرتان فکر می کنید که تفاوت های دختر و پسر ، کاملاً طبیعی و برای جذابیت زندگی مشترک، لازم است موضوع کاملاً فرق می کند و در این صورت شما در مورد نحوه ی به کارگیری یا تعدیل تدریجی بعضی تفاوت ها صحبت و توافق می کنید.

 آرزوها و اهداف فردی و آرزوها و اهداف مربوط به زندگی مشترک.چه اهداف و آرزوهایی برای خود و همسر آینده تان دارید؟ آیا اهداف و آرزوهای شما با یکدیگر نسبتاً هماهنگ است یا تفاوت های زیادی در این زمینه دارید؟

دختر و پسر

 

انتظارات از دختر و پسر پس از ازدواج.

شما چگونه همسری می خواهید؟ آیا این فردی که برای همسری خود در نظر گرفته اید انتظارات شما را بر آورده می سازد؟

میزان و نحوه ی رفت و آمد و ارتباط با خانواده ی خود و همسرتان پس از ازدواج .پس از این که ازدواج کردید چه اندازه با خانواده ی خود و همسرتان و چگونه رفت و آمد خواهید داشت؟ پایان هفته ها و تعطیلات مختلف خود را چگونه خواهید گذراند؟

رفت و آمد با دوستان، خویشاوندان نسبی و سببی و همکاران. نظر شما و همسر آینده تان درباره ی این موارد چیست؟ آیا نظرات و خواسته های شما با هم هماهنگی دارد؟

محل سکونت: محل سکونت شما پس از ازدواج کجاست؟ نزد والدین پسر؟ نزد والدین دختر؟ یا جایی مستقل ؟ در این موارد هر کدام از شما چه نظری دارید؟

 

دختر و پسر

 

زمان بچه دار شدن.

دختر و پسر باید انتظاراتشان را در مورد بچه دار شدن بگویند؟ هر کدام از شما چه زمانی را برای بچه دار شدن در نظر دارید؟ نظر همسر احتمالی تان را در این مورد جویا شده اید؟ خانواده های شما در این مورد چه نظری دارند؟ شما به نظر خانواده ی خود تا چه اندازه اهمیت می دهید؟

تعداد بچه ها. چند بچه می خواهید؟ پسر می خواهید یا دختر؟ نظر همسرتان چیست؟ خانواده های شما چه نظری در این موارد دارند؟ نظر آنها تا چه اندازه برای شما مهم است؟ و….

آیا حیوان خانگی دارید؟ پس از ازدواج با آنها چه می کنید؟ آیا آنها را به دیگران می فروشید یا واگذار می کنید؟ آیا آنها را به منزل محل سکونت خودتان خواهید آورد؟ نظر همسرتان و می دهید؟

اوقات فراغت خود را در حال حاضر چگونه می گذرانید و پس از ازدواج چه تغییری در آن خواهید داد؟ سازماندهی و مدیریت مخارج را بر عهده خواهد داشت؟ آیا مشترکاً این کار را می کنید؟

 اگر زن درآمد خاصی (از شغل خود یا اموال خود) دارد نحوه و میزان هزینه کرد آن چگونه خواهد بود؟ آیا در مورد درآمد خاص زن نظرات هم را بررسی کرده اید؟

در مورد دین، عبادت و معنویت چگونه می اندیشید؟ آیا با یکدیگر تعاریف مشترکی در این زمینه ها دارید؟ آیا برداشت ها و اعمال و رفتار مذهبی شما با یکدیگر هماهنگ است؟ هر کدام از شما چه تعریف و برداشتی از مسائل و مفاهیم دینی از جمله حجاب، عبادت، کار نیک و… دارید.

 

دختر و پسر

 

 گرایشات سیاسی و اجتماعی. در مورد مسائل و رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور و دنیا چه نظری دارید؟ آیا هر کدام از دختر و پسر گرایش خاص و متفاوتی دارید؟ این گرایشات تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد؟ اگر گرایشات متفاوتی دارید پس از ازدواج چه می کنید؟ همچنان آنها را دنبال می کنید یا سعی می کنید این گرایش ها به زندگی مشترک شما لطمه ای نزند؟

امور روزمره ی زندگی، به چه نوع تقسیم کاری معتقد هستید؟ بعضی ها می گویند کار بیرون مربوط به مرد و کارهای داخل و منزل بر عهده زن است؟ شما چه فکر می کنید؟ اگر زن شاغل باشد، چه تقسیم کاری انجام خواهید داد؟ چه می شود اگر مرد در بعضی از امور منزل مثل آشپزی، شستن ظروف و… کمک نموده یا زن بعضی امور بیرون از منزل، پرداخت قبوض و صورت حساب ها، خرید منزل و… را انجام دهد؟ آیا نظرات شما در این موارد بیشتر هماهنگ است یا بیشتر متفاوت است؟

 عادت های خاص رفتاری و غذایی، آیا شما عادت خاصی مثل آروغ زدن و لم دادن پس از غذا، شستن ظروف و لباس ها پس از این که همه ی ظرف ها و لباس های تمیز کثیف شوند، غذا خوردن توأم با سروصدای دهان و دندان و… دارید؟ آیا از این گونه عادت ها در دیگران بدتان می آید؟ پس از ازدواج با این عادت ها در خود و یا همسرتان چه می کنید؟ تا چه اندازه این عادت ها برای شما خوشایند یا آزاردهنده است؟

 

ارتباط جنسی. 

شما چه میزان ارتباط جنسی را مطلوب می دانید. نظر همسرتان چیست؟ در مورد تعداد و کیفیت ارتباط جنسی زن و شوهر چه نظری دارید؟ ارتباط جنسی با همسرتان تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد؟ چه تعریفی از ارتباط جنسی سالم و مطلوب بین زن و شوهر دارید؟ آیا تعاریف و خواسته های شما با یکدیگر هماهنگی دارد؟

صمیمیت و احترام. شما صمیمیت و احترام خود را چگونه ابراز می کنید؟ دوست دارید دیگران صمیمیت و احترام خود را چگونه به شما ابراز نمایند؟ چه انتظاری در این زمینه از همسر آینده تان دارید؟

 

دختر و پسر

غم و گرفتاری. دختر و پسر با مشکلات و گرفتاری ها چگونه برخورد می کنید؟ دوست دارید در این گونه مواقع شما را تنها بگذارند تا فکر کنید و چاره ای بیندیشید یا شما را تنها نگذارند و مستقیماً به شما کمک کنند؟ از همسرتان در این گونه مواقع چه انتظاری دارید؟

نحوه ی رفتار با همسر در خانواده ی شما و همسر احتمالی تان. آیا ابراز علاقه ی معقول و منطقی مرد به همسرش در خانواده ی شما نوعی ضعف مردانگی تلقی می شود یا به آن به دیده ی تحسین نگاه می کنند؟ نظر خودتان در این موارد چیست؟ چه انتظاری از همسرتان و خانواده اش در این زمینه دارید؟

سوالی دیگر که دختر و پسر باید بپرسند که به فرض این که مشکل و مشاجره ای پیش بیاید چه می کنید؟ آیا فکر می کنید پس از ازدواج هیچ مشکلی برای شما پیش نمی آید؟ اولین اقدامی که در صورت بروز یک مشکل یا مشاجره انجام خواهید داد چیست؟ در شکل دهی پاسخ ها و واکنش های شما، رویه ها و انتظارات خانوادگی خودتان چه اندازه نقش ایفا می کند؟ آیا بر اساس الگوهای قبلی و سنتی خانواده ی خود اقدام می کنید یا به صورت مشترک و به اتفاق همسرتان به بررسی و حل و فصل مشکل می پردازید؟

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52