خواص انواع ماهیچه های بدن انسان

انواع ماهیچه های بدن بسیار است. حرکات بدن به کمک انقباض های عضلات و ماهیچه ها صورت می گیرد. بنابراین مهمترین خاصیت عضلات و ماهیچه ها کیفیت انقباض است که در ماهیچه های مخطط معمولا سریع ، ولی در ماهیچه های صاف با کندی اجرا می گردد. به طور کلی خواص ماهیچه های بدن عبارتند از : خاصیت قابلیت انقباض، خاصیت تحریک پذیری، خاصیت قابلیت ارتجاع، خاصیت کار عضلانی، خستگی عضلانی، جمود نعشی و خاصیت تونوس عضلانی یا تونسیته و … .

وظایف ماهیچه های بدن انسان

در این بخش وظایف انواع ماهیچه های بدن را به شما معرفی می کنیم. ماهیچه های بدن انسان وظایف مهمی دارند و در صورت اختلال در عملکرد آنها بدن با مشکلات جدی برخورد می کند.

1- خاصیت ارتجاع از خواص ماهیچه های بدن

ماهیچه ها قابلیت ارتجاعی دارند و این قابلیت از خواص قرص های روشن هر تارچه است . هنگامی که ماهیچه ای تحریک گشته و منقبض می گردد و قرص تیره کوتاه و حجیم گردیده و در این موقع قرص های روشن به سرعت کشیده شده ، دراز و نازک می شوند و در حین کوتاه شدن طول ماهیچه به حالت اولیه رجعت می کند .

این قابلیت ارتجاعی ماهیچه حدی دارد که اگر از آن حد بیشتر کشیده شود ، دیگر به حالت اولیه باز نمی گردد . این قابلیت قرص های روشن سبب می شود که انقباض سریع قرص های تیره ملایم گشته و به آهستگی به اهرم های استخوانی منتقل گردد .

قابلیت ارتجاع ماهیچه ها از خواص مهم ماهیچه های بدن و عضلات است و همین خاصیت است که حرکات اعضای بدن را ممکن می سازد . زیرا چنانکه می دانید برای هر حرکتی دست کم دو ماهیچه هست که عکس هم کار می کنند .

هنگامی که ماهیچه ای منقبض می شود ، استخوانی را از وضع اولیه دور می کند و ماهیچه ی دیگر منبسط می گردد تا بتواند به موقع استخوان را به حالت اولیه باز گرداند .

2- خاصیت تحریک پذیری از خواص ماهیچه های بدن

قابلیت تحریک پذیری ماهیچه ، خاصیتی است که در نتیجه آن سلول های ماهیچه ای تحت تاثیر عوامل خارجی واقع شده و از حالت استراحت به حالت فعالیت در می ایند ، یعنی منقبض می گردند .

چنانکه می دانیم قابلیت تحریک از خواص ماده زنده است و هر یاخته ی زنده ای چنین قابلیتی را دارد منتهی این قابلیت در ماهیچه ها به صورت انقباض ظهور میکند .

هر عاملی که ماهیچه را به انقباض در آورد ، محرک نامیده می شود . محرک های ماهیچه ها متنوع بوده و ممکن است به صورت های زیر باشد .

1-محرک مکانیکی مانند ضربه و نیشگون و نیش سوزن

2-محرک جسمی مانند نور و حرارت می باشد و تغییر سریع درجه حرارت نیز از محرک های ماهیچه ها مخصوصا ماهیچه های صاف است .

نور نیز بعضی از ماهیچه ها مانند عنبیه چشم را تحریک می کند .

3-محرک های شیمیایی مانند اسیدهای معدنی خیلی رقیق مثل آمونیاک و آب آهک و یا (اسیدها و بازها) را می توان نام برد .

برای آنکه هر محرکی قادر به تحریک ماهیچه ای باشد ، باید شدت معینی داشته باشد ، این شدت موثر را استانه تحریک میگویند .

4-از محرک های عادی و طبیعی ماهیچه ها ، موج عصبی و محرک فیزیولوژیکی را می توان نام برد که به وسیله جریان های عصبی اعصاب حرکتی از مراکز اعصاب به ماهیچه ها می رسد . سیر جریان عصبی ، ایجاد خستگی نمی کند .

انواع ماهیچه های بدن انسان
انواع ماهیچه های بدن انسان

3- خاصیت قابلیت انقباض Contractililite

وقتی که ماهیچه تحت اثر محرکی قرار می گیرد ، منقبض می شود و باعث حرکت استخوان ها می گردد . هنگام انقباض از طول ماهیچه ها کاسته شده و بر قطرش افزوده می گردد . ولی در حجم آن تغییری حاصل نمی شود . انقباض ماهیچه ها پدیدهای چندی در بر دارد که نتیجه آنها تبدیل انرژی شیمیایی به کار مکانیکی و حرارت می باشند و این پدیده ها عبارتند از :

– آثار و پدیده های مکانیکی یا ظاهری انقباض

– آثار و پدیده های شیمیایی ماهیچه ها – انرژی انقباض

– آثار و پدیده های حرارتی ماهیچه ها

– آثار و پدیده های الکتریکی ماهیچه ها

– آثار و پدیده های مولد انرژی ماهیچه ها

– آثار و پدیده های خستگی عضلانی یا خستگی ماهیچه ها

خواص انواع ماهیچه های بدن انسان
انواع ماهیچه های بدن انسان

4- خاصیت تونوس عضلانی Tonicite

ماهیچه ها در حال استراحت دارای فعالیت مخصوصی هستند که اصطلاحا تونسیته می گویند . تونوس را می توان نوعی انقباض خفیف به شمار آورد که به طور دایم در ماهیچه برقرار است . تونوس با انقباض عادی این فرق کلی را دارد : اولا مدت ها بدون آن که خستگی ظاهری عارض شود ادامه می یابد . به گزارش آسان طب ثانیا با مصرف مقدار بسیار کم انرژی همراه است . در صورتی که در انقباضات دایم عضلانی اولا با خستگی توام است ثالثا با مصرف مقدار زیادی اکسیژن همراه می باشد . تونوس ماهیچه ای اصولا بر اثر رسیدن جریان های عصبی ثابت از مراکز اعصاب به ماهیچه ها است . به طوری که اکر عصب حرکتی مربوط به ماهیچه را قطع کنند ، حالت تونوس از بین می رود .

منبع :

asanteb.com

‫3.7/5 ‏‫(3 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا