Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43
تست روانشناسی شخصیت با جواب از بهترین تست های روانشناسی – مجله آسان طب

تست روانشناسی شخصیت با جواب از بهترین تست های روانشناسی

تست روانشناسی شخصیت با جواب موضوع این بخش از مجله پزشکی آسان طب است. شما با پاسخ دادن به این تست که یکی از بهترین تست های روانشناسی است می توانید شخصیت خود یا طرف مقابل تان را بشناسید و پی به ویژگیهای او ببرید.

تست روانشناسی شخصیت
تست روانشناسی شخصیت

تست روانشناسی شخصیت با جواب را بخوانید

1) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛

الف ) از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید. تست روانشناسی جدید

ب ) بسختى ناراحت مى شوید

ج) حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

2) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف) قرمز یا نارنجى

ب) سیاه

ج) زرد یا آبى کمرنگ

د) سبز

ه) آبى تیره یا ارغوانى

و) سفید

ز) قهوه اى، خاکسترى، بنفش

3) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

الف) به پشت

ب) روى شکم (دمر)

ج) به پهلو و کمى خم و دایره اى

د) سر بر روى یک دست

ه) سر زیر پتو یا ملافه…

4) آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

الف) از جایى مى افتید.

ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج) به دنبال کسى یا چیزى هستید.

د) پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

ه) اصلاً خواب نمى بینید.

و) معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.

5) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف)صبح، ب) عصر و غروب، ج ) شب تست های روانشناسی

6) معمولاً چگونه راه مى روید؟

الف ) نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند، ب) نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم، ج ) آهسته تر، با سرى صاف روبرو، د ) آهسته و سربه زیر، ه) خیلى آهسته

ادامه تست های روانشناسی شخصیت

7) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛

الف ) مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید، ب) دستها را در هم قلاب مى کنید، ج ) یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید، د ) دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید، و ه) با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى کنید

8) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

الف) زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم، ب) چهارزانو، ج ) پاى صاف و دراز به بیرون، د ) یک پا زیر دیگرى خم

9) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

الف ) خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب ) خنده، اما نه بلند، ج ) با پوزخند کوچک، د ) لبخند بزرگ، ه) لبخند کوچک ( تست روانشناسی شخصیت با جواب )

10) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛

الف ) با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

ب ) با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

ج ) در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

تست روانشناسی شخصیت
تست روانشناسی شخصیت

امتیازات تست روانشناسی شخصیت با جواب

امتیاز سؤال 1:

الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

امتیاز سؤال 2:

الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

امتیاز سؤال 3:

الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

امتیاز سؤال 4:

الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

امتیاز سؤال 5:

الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

امتیاز سؤال 6:

الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

امتیاز سؤال 7:

الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

امتیاز سؤال 8:

الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

امتیاز سؤال 9:

الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

امتیاز سؤال 10:

الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

تست های روانشناسی
تست روانشناسی شخصیت با جواب

جواب تست روانشناسی شخصیت

در این قسمت جواب این تست های روانشناسی جدید را می توانید ملاحظه کنید :

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز بالای 60

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت بالای 60 شده است باید بدانید که اطرافیان در  رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند.

دیگران شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، ولی در کنار آن شما را تحسین کرده و در ظاهر مى گویند کاش جای شما بودند.

ولی در اصل آنها به شما اعتماد ندارند و برای ایجاد رابطه دوستانه با شما اشتیاقی ندارند.

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز بین 51 تا 60

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت بین 51 تا 60 شده است بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند.

شما شخصی هستید که بدون فکر عمل مى کنید و سریع عصبانی می شوید.

شما به رهبرى جمع و تصمیم گیری سریع دارید علاقه دارید و دیگران شما را جسور می دانند.

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز بین 41-50

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت بین 41 تا 50 شده است به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. ( تست روانشناسی شخصیت با جواب )

فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید.

یکی از ویژگیهای مثبت شما اینست که به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید .

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز بین 31-40

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت بین 31 تا 40 شده است بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید.

اطرافیان تان شما شخصی باهوش و با استعداد،فروتن و متواضع می دانند.

همچنین در دوستی با دیگران صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز بین 21-30

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت بین 21 تا 30 شده است شما از نظر دیگران زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.

زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد.

جواب تست روانشناسی شخصیت با امتیاز کمتر از 21

اگر امتیاز شما در این تست روانشناسی شخصیت کمتر از 21 شده است دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند.

شما کشی هستید که دیگران به جای شما فکر مى کنند، تصمیم مى گیرند و از شما مراقبت مى کنند.

تست روانشناسی
تست روانشناسی شخصیت با جواب

با تشکر از سایت تکناز

امیدواریم از این بخش از مجله پزشکی آسان طب بهره کافی را برده باشید. شما با پاسخ دادن به این تست ها می توانید به شخصیت خود یا شخص دیگری پی ببرید.

 

 

‫4/5 ‫(1 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35