دهیدرواپی آندرستون DHEA و تاثیر آن بر کاهش وزن

دهیدرواپی آندرستون هورمون استروئیدی مهمی است که با غدد آدرنال و در مقادیر کمتر به وسیله بیضه ها تولید می شود که حدودا پنج درصد آثار آندروژنیک تستوسترون را داراست. بدن تولید آن را از ۱۵-۷ میلی گرم در روز تا بیست سالگی افزایش میدهد سپس به تدریج این مقدار تولید کاهش مییابد. در ۶۰ سالگی، مقادیر خونی این هورمون فقط ۶۵ درصد مقدار بلوغ است. در ۸۰ سالگی، ممکن است مقدار دهیدرواپی آندرستون خون تا ۹۵ درصد زمان بلوغ کاهش یابد. اغلب در بدن در شکل DHEA-S مشاهده می شود، یعنی، یک مولکول سولفات در کبد به آن متصل می شود. عموما ملاحظه می شود که DHEA-S نسبت به DHEA در بیشتر فرآیندهای فیزیولوژیکی فعالیت کمتری دارد. این امر ممکن است سبب افزایش مقدار DHEA خون از راہ دستکاری رژیم غذایی شود، اما بهترین مکمل DHEA با در مواد دارویی درجه بندی شده به دست می آید.در بدنسازان و افرادی که می خواهند بافت عضلانی را افزایش و چربی بدن خود را کاهش دهند؛ مزایایی با مصرف DHEA گزارش شده است.

دهیدرواپی آندرستون

مکانیسم اثر دهیدرواپی آندرستون چیست

مکانیسم بالقوه پنجم DHEA اثر روی سطوح کورتیزول بدن است. توجیه روش اول ساده است. میزان آن اغلب با میزان انسولین خون رابطه ای معکوس دارد و این ممکن است دلیلی باشد که چرا بعضی از افراد زمانی که این هورمون را مصرف می کنند کاهش وزن دارند. نشان داده شده که این مکمل حساسیت سلولی ها را به انسولین در انسان افزایش میدهد. گزارشها حاکی از آن است که DHEA خوردن غذا را در انسان کاهش میدهد. متاسفانه، مطالعات واقعی فقط روی حیوانات، به ویژه موشی هایی که تغذیه می شدند تا چاق شوند و به لحاظ ژنتیکی استعداد چاقی داشتند، انجام شده بود.نتیجه افزایش مصرف دوز DHEA در رژیم غذایی این حیوانات به کاهش مقدار جذاب چربی و پروتئین موشهایی منجر شد که اجبارا غذا میخوردند. پس از اینکه DHEA از رژیم غذایی حذف شد، حیوانات چاق شدند. این موضوع درباره انسان هنوز واضح و روشن نیست.DHEA میتواند گرمازایی را به وسیله تغییر تولید انرژی در کبد افزایش دهد.بیشتر ترکیبات گرمازا آگونیست های بتا-آدرنرژیک (یعنی، افزایش تحریک بتار سپتورها) یا آنتاگونیستهای آلفا-آدرنرژیک (کاهش فعالیت آلفا- رسپتورها) هستند. با این وجود، به نظر میرسد دهیدرواپی آندرستون گلوکز را به مسیر تولید انرژی هدایت می کند. این کار دست کم اندکی سبب بهبود وضعیت روحی و احساسی انرژی بیشتر می شود که با مصرف معمول آن گزارش شده است.

تاثیر دهیدرواپی آندرستون در کاهش وزن

دهیدرواپی آندرستون

همچنین، در مقوله کاهش وزن نشان داده شده که این مکمل ممکن است به عنوان بخشی از ترکیبات سینرژیستی، عامل برجسته ای باشد. سرانجام اینکه، تولید کورتیزول که به عنوان نشانه جالب توجه پیری محسوب می شود با تولید DHEA رابطه معکوس دارد. توانایی حفظ سنتز این هورمون ها در یک نسبت متعادل و تامین نیازهای روزانه پاسخ سازگاری یا پاسخ فشاری نامیده می شود. اغلب پاسخهای سازگاری بدن به طور قابل ملاحظه ای با افزایش سن و فشارهای مزمن کاهش مییابد. واضح است که پیری و بیماریها با پاسخ سازگاری (فشاری) بدن کاملا در ارتباط هستند. این ارتباط به وسیله شمار زیادی از محققان بررسی شده است. پاسخ فشاری (پاسخ سازگاری) شامل یک حلقه بازخوردی است که تولید هورمون تحریک کننده کورتیکوتروپین (که در هیپوتالاموس ساخته می شود) را با هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (که در غده هیپوفیز وجود دارد و رهاسازی هورمون های کورتیکواستروئیدی مانند کورتیزول به وسیله غده آدرنال را به عهده دارد) مربوط میسازد. فشارهای شدید و کنترل نشده میزان DHEA را تخلیه می کنند (تولید DHEA به میزانی که در آن کلسترول به DHEA تبدیل می شود، محدود می شود) و کل مکانیزم فیدبکی بین قشر آدرنال و هورمون هیپوتالاموس مختل می شود. تولید زیاد کورتیزولی همچنین موجب یک سری تغییرات در کل سوخت و ساز شده به طوری که بازگشت به هموستاز را دشوار میسازد. البته، افزایش میزان کورتیزول به کاهش بافتهای عضلانی و نهایتا کاهش وزن در بسیاری از افراد منجر می شود.۷- کتو – DHEA به نظر میرسد اثری ترموژنیک (گرمازا) در بدن دارد که از راه کبد میانجی می شود. همچنین، حداقل در حیوانات ۷- اگزو- DHEA (یعنی ۷- کتاو – DHEA ) نسبت به DHEA به عنوان یک محرک فعالیت میتوکندریایی کبد موثرتر است.

مزایای دهیدرواپی آندرستون

از مزایای دیگر دهیدرواپی آندرستون می توان این موارد را نام برد:بهبود علایم روماتوئید آرتریت.ممکن است عامل شیمیایی محافظتی علیه سرطان باشد.ممکن است از برخی شکل های دیابتی جلوگیری یا آن را معکوس سازد. افزایش عملکرد سیستم ایمنی.افزایش عملکرد مغز.محافظت علیه عفونتها.ممکن است جایگزینی باشد برای استروژن.افزایش طول عمر را در حیوانات آزمایشگاهی نشان می دهد.

دسترسی دهیدرواپی آندرستون

دهیدرواپی آندرستون

به گزارش مجله پزشکی آسان طب گاهی ادعا می شود که DHEA در سیبزمینی وحشی مکزیکی یافت میشود اما بیشتر فروشندگان گیاهان طبی، عقیده دارند که سیبزمینی مکزیکی حاوی ترکیبات پیش استروئیدی است و نمی تواند به وسیله فیزیولوژی بدن انسان دستکاری شده تا به DHEA تبدیل شود. با این حال، این پیش استروئید می تواند به صورت مصنوعی تغییر یابد تا به DHEA تبدیل شود.در پژوهشی در دانشگاه استانفورد، دوز ۵۰ میلی گرم از DHEA پیش از خواب شبانه به مردان و زنان ۴۰ تا ۷۰ ساله داده شد که آنها را برای حدود دو هفته تقویت کرد. بعضی از محققان عقیده دارند که DHEA ظرف ۸ ساعت در بیدرن متابولیزه می شود. این موضوع پیشنهاد میکند که دوزهای تقسیم شده ۲۵ میلی گرمی در صبح و عصر (بهترین زمان مصرفی، پیش از وعده غذایی) یک دستور غذایی مرجع خواهد بود. اتفاق نظر درباره دوز مصرفی وجود ندارد؛ تنها اینکه زنان حتما باید نصف دوزهای مصرفی مردان را مصرف کنند چرا که DHEA آثار آندروژنیک (مردزایی) بسیار خفیفی دارد. در تحقیق دیگری که ۲۰۰ میلی گرم در روز مصرف شد، نیمی از زنان جوش صورت و برخی نیز افزایش موی صورت را تجربه کردند. در یک تحقیق مشابه که در دانشگاه استانفورد و در سال ۱۹۹۴ انجام شد، تعدادی از زنان افزایش موی صورت را حتی با دوزهای ۱۰۰ میلی گرم نشان دادند. بر اساسی بسیاری از گزارشات به دست آمده از مقالات چاپ شده مصرف مکمل ۲۰۰ میلی گرم در روز در ۴۰ درصد از بیماران زن، به آکنه و رشد بیش از حد موی صورت منجر شد. با این حال، بسیاری از پزشکان به طور عادی برای زنان دوز ۵۰ میلی گرم در روز را بدون آنکه آثار جانبی داشته باشد،

میزان مصرف توصیه شده دهیدرواپی آندرستون

دهیدرواپی آندرستون

بیشتر محققان مکمل DHEA برای مردان و بخصوص زنان زیر ۴۵ سال را ضروری نمیدانند مگر اینکه دلایل خاصی برای استفاده از آن وجود داشته باشد. با توجه به سن و دیگر فاکتورها، دوزهای مورد استفاده برای زنان باید ۱۰-۵۰ میلی گرم در روز و برای مردان باید دوز مصرفی بین ۱۰۰-۲۵ میلی گرم در روز باشد. ممکن است دوزهای مصرفی بیشتر از این مقادیر موجب آثار آندروژنیک در زنان و آثار استروژنیک در مردان شود. بعضی از پزشکان که در زمینه پزشکی ورزشی تخصصی دارند گزارش کردهاند بدنسازانی که دوزهای بسیار بالا از این مکمل را برای دوره های طولانی مدت مصرف می کنند؛ علایمی از افزایش سطوح استروژن را نشان داده اند. از آنجا که تولید هورمون جنسی کاملا به وسیله بدن تنظیم می شود مصرف این مکمل امکان دارد به کلی با یک مسیر تولید هورمون جنسی در بدن جایگزین شود. امیدبخش ترین قسمت از منافع بالقوه این مکمل برای رژیم گیرندگان، اثر تقویتی آن در ترکیب با دیگر مکملهای رژیمی است. برای نمونه، بعضی از مطالعات نشان داده اند که این مکمل خواص داروی رژیمی فنفلورامین را زمانی که با هم خورده می شوند، بهبود می بخشد. تشخیص داده شده که مغز شامل نواحی ویژهای از هیپوتالاموس که اشتها را تنظیم می کند گیرندههای DHEA و یا متابولیتهای آن را داراست. فنفلورامین سطوح سروتونین شیمیایی مغز را تغییر میدهد و به ویژه هیپوتالاموس را درگیر میسازد. این موضوع نشان می دهد که ممکن است احساسی سیری را در پیوند با مکانیسمهای مشابه متاثر سازد.بنابراین، ممکن است آثار ترکیباتی که روی اشتها و میزان انرژی تاثیر می گذارند را، بهبود بخشد. زمانی که خود به تنهایی مصرف می شود اثری ناچیز بر کاهش وزن دارد. افراد علاقه مند به مکمل گیری بیشتر از مقادیر اندک یعنی بالای ۵-۱۰ میلی گرم در روز، باید با پزشک مشورت کرده و میزان سطوح DHEA آنها اندازه گیری شود. افراد ممکن است برای کمک به کاهش وزن، سعی کنند ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم از ۷- کتو – DHEA (در دوزهای تقسیم شده) را برای یک یا دو ماه مصرف کنند. اگر مکمل گیری با ۷- کتو – DHEA فراتر از این زمان انجام شود بهتر است با پزشک مشورت شود.

منبع:https://mag.asanteb.com

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا