Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43
سه گروه از انواع معیار انتخاب همسر – مجله آسان طب

سه گروه از انواع معیار انتخاب همسر

 

معیار انتخاب همسر مساله بسیار مهمی در تعیین موفقیت و خوشبختی افراد است . هر کس برای ازدواج معیارهایی دارد . ولی ایا این معیارها اصولی است ؟؟ هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیکتر باشند ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهد بود. این مجموعه ویژگی ها در منابع اسلامی با عنوان کفویت عنوان شده است که در ابعاد گوناگونی چون: سن، وضعیت روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحصیلی قابل بررسی است. ما در این مقاله سه گروه بندی از معیار انتخاب همسر را برایتان جمع آوری کرده ایم :
معیار انتخاب همسر
معیار انتخاب همسر

گروه اول از معیار انتخاب همسر

 – وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده از انواع معیار انتخاب همسر

تشابه های خانواده های دختر و پسر از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم های بعدی بین زن و مرد است. به این ترتیب هیچ کس نسبت به دیگری احساس برتری نمی کند و پذیرش بهتری نسبت به همدیگر خواهند داشت.
 .

– زمینه های فرهنگی از انواع معیار انتخاب همسر

ارزش های فردی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و سلوک، حتی آداب لباس پوشیدن و غذا خوردن زن و مرد می تواند زمینه های همدلی بیشتر را بین آن دو پدید آورد. به همین جهت شناخت زن و مرد از فرهنگ و واقعیت های ارزش فرهنگی همسر آینده، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
..

 – ایمان و دینداری از انواع معیار انتخاب همسر

پایبندی به ارزش های دینی بدون شک یکی از عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی است.
.

 – اصالت خانوادگی از انواع معیار انتخاب همسر

شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی فرهنگی خانواده همسر آینده، در ایجاد تفاهم بین دختر و پسر در زندگی زناشویی نقش اساسی ایفا می کند. این مساله باعث می شود بتوانید سازگاری بهتری با همدیگر پیدا کنید.3 – سن
تناسب سنی بین زن و مرد، تشابه نیازها و علایق، توقعات و انتظارات را تا حدودی به دنبال دارد. کارشناسان خانواده، حدود 2 تا 6 سال اختلاف سن بین زن و مرد را توصیه می نمایند.
.

 – تحصیلات از انواع معیار انتخاب همسر

تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاهم بین زن و مرد عامل مهمی است. و کسب علم و دانش به خودی خود یک مزیت و ارزش است و در رشد و تعالی فکری افراد نقش بسزایی دارد.
معیار انتخاب همسر
معیار انتخاب همسر
.
 .

گروه دوم از معیار انتخاب همسر (از دیدگاه اسلام )

1- داشتن ایمان، تقوا و حسن خلق

2- خوب و شایسته بودن

3- اصالت خانوادگی

4- توجه به کفویت

5- سلامت جسم و روان

 .
.
معیار انتخاب همسر
معیار انتخاب همسر

 گروه سوم از معیار انتخاب همسر

ملاک و انواع معیار انتخاب همسر

توضیحات

 

ظاهر

از انواع معیار انتخاب همسر

ظاهر (چهره، قد و اندام) باید مورد پسند خود جوان باشد نه انتخاب اعضای خانواده و آشنایان او. دقت شود که چون ظاهر جزو ویژگی های اصلی و عمقی شخصیت نیست، نباید به دنبال زیباترین ظاهرها و یا ظاهرهای خاصی بود. “دل نشین” بودن تعبیر جالبی است که در این مورد به کار می رود.

راه تشخیص: نگاه کردن در یکی دو جلسه در منزل و بیرون از منزل.

سن

از انواع معیار انتخاب همسر

بهتر است سن پسر ۲ تا ۸ سال (میانگین ۵ سال) بیشتر از سن دختر باشد، یک سال بزرگ تر بودن پسر یا همسالی دختر و پسر در صورت تناسب دیگر ملاک ها به خصوص برجسته بودن ملاک های اصلی اشکال چندانی ندارد. بزرگ تر بودن دختر توصیه نمی شود. در موارد نادری پسرانی که کم سال تر از همسران خود بوده اند توانسته اند با رضایت و تقاهم زندگی مشترک را ادامه دهند اما این استثنا هرگز نباید به صورت قاعده درآید.

راه تشخیص: پرسیدن و دیدن شناسنامه.

سطح و

رشته تحصیلی

از انواع معیار انتخاب همسر

بهتر است سطح تحصیلی (مدرک) مرد بیشتر یا مساوی سطح تحصیلی زن باشد. پایین تر بودن مدرک تحصیلی مرد به اندازه یک مقطع (زن: دکتری، مرد:کارشناسی ارشد/ زن: کارشناسی ارشد، مرد: کارشناسی/ …) اشکالی ندارد به شرط آنکه مرد از نظر شغل و موقعیت اجتماعی وضع مطلوبی داشته باشد. پایین تر بودن سطح تحصیلی مرد به اندازه دو مقطع یا بیشتر (زن:کارشناسی ارشد، مرد: کاردانی،  یا دیپلم/ زن: کارشناسی، مرد: دیپلم/…) سازگاری همسران را دچار مشکل می کند مگر اینکه: ۱٫ شرایط اصلی خیلی برجسته باشند. ۲٫ مرد توان و امکان کم کردن فاصله تحصیلی را داشته باشد. با آنکه رشته تحصیلی چندان مهم نیست اما در صورتی که فعالیت های علمی دو نفر باهم هماهنگ یا مکمل باشد بر تفاهم آن دو می افزاید.

راه تشخیص: پرسیدن و در مواردی تحقیق از محل تحصیل.

وضعیت اجتماعی

و

سطح اقتصادی

خانواده ها

از انواع معیار انتخاب همسر

منظور از وضعیت اجتماعی، شغل و موقعیت یا طبقه اجتماعی پدر و در مواردی مادر است و مراد از سطح اقتصادی میزان درآمد، ثروت و امکانات زندگی است. بهتر است خانواده های دختر و پسر در این دو زمینه هم شأن و نزدیک به یکدیگر باشند. اگر سطح اقتصادی خانواده پسر بالاتر باشد بهتر است. تفاوت زیاد و چشمگیر موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها گرچه جزو ملاک های اصلی نیست، اما سازگاری و رضایت از زندگی راآسیب پذیر می سازد.

راه تشخیص: پرسیدن از هم، تحقیق از محل کار و زندگی

فرهنگ خانواده

از انواع معیار انتخاب همسر

فرهنگ، نگرش های فردی و اجتماعی نسبتا پایداری است که از باورهای مذهبی و خصلت های نژادی و قومی و طبقاتی ریشه گرفته و به صورت آیین های مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی و نیز پوشش، گویش فردی خود را نشان می دهد. تناسب فرهنگی بسیار مهم تر از تناسب وضعیت اجتماعی اقتصادی است. از بین عناصر سازنده فرهنگ، بیشتراز همه باید تناسب مذهبی، نژاد و پس از آن همسانی در آداب و رسوم خانوادگی را جدی گرفت.

راه تشخیص: رفت و آمد و بیش از آن تحقیق و بررسی

میزان

برون گرایی

از انواع معیار انتخاب همسر

برون گرایی و درون گرایی دو صفت مثبت و نسبتا ثابت شخصیت هستند. برون گرایان افرادی هستند خون گرم، اجتماعی، دارای دوستان متعدد، پرحرف و آغازگر گفت و گو، اهل مسافرت و تفریح، پرتحرک و علاقه مند به تنوع و هیجان. درون گراها برعکس از محیط های آرام خوششان می آید، با آنکه بیشتر آنها کمرویی و یا اضطراب اجتماعی ندارند، اما گشاینده سخن و گرم کننده مجلس نیستند. یکنواختی را بر تنوع ترجیح می دهند. از نظر روان شناسان انسان ها در سه گروه برون گرا، میان گرا (نه برون گرا و نه درونگرا) و درون گرا قرار می گیرند. خوب است مرد برون گراتر از زن باشد و یا اگر زن برون گراتر است فاصله خیلی زیاد با مرد نداشته باشد. زن خیلی برون گرا از همنشینی با مرد درون گرا خسته و ملول می شود و مرد او ناراضی و حتی بدبین.

راه تشخیص: با آزمون های EPQ و NEO می توان میزان برون گرایی را به دست آورد.

شغل

از انواع معیار انتخاب همسر

شغل مناسب و خوب این ویژگی ها را دارد: ۱٫ سالم (خلاف قانون و شرع نباشد) ۲٫ ثابت (ناپایدار نباشد، تغییر آن در مسیر مشخص قبلی و برای رشد بهتر صورت گیرد) ۳٫ نزدیک به محل زندگی (اعضای خانواده شب را باهم بگذرانند) ۴٫ دارای درآمد کافی ۵٫ قابلیت رشد(با گذشت زمان امکان ارتقا یا افزایش تجربه و کارآمدی را داشته باشد) ۶٫ برخوردار از محیط و همکاران سالم و هماهنگ.

دو شرط سالم و ثابت بودن از همه مهم ترند. شغل همیشه باید سالم باشد. ثابت بودن را نیز باید به عنوان هدف جدی در نظر گرفت. یعنی اگر یک مرد جوان در آغاز زندگی، کارهای مختلفی را تجربه می کند و یا همزمان به چند کار می پردازد، ضروری است به گونه ای برنامه ریزی کند که شغل اصلی او در مسیر روشن و ثابتی که مطابق علاقه، استعداد، تحصیل و تجربه اوست قرار گیرد. شغل مناسب زن نیز همین ویژگی ها را دارد. اما سالم بودن اصل شغل، سلامت محل کار و همکاران، نزدیک بودن به محل زندگی و منافات نداشتن با وظایف همسری و مادری (به ویژه در سه سال اول زندگی فرزندان) اهمیت بیشتری دارند.

راه تشخیص: گفت و گو و تحقیق

تندرستی

از انواع معیار انتخاب همسر

نداشتن بیماری های مزمن، ناتوان ساز، وخیم و سخت درمان و ژنتیکی که فرزندان را دچار معلولیت می سازد.

راه تشخیص: پرسیدن، تحقیق و در صورت تردید درخواست آزمایش های پزشکی

استقلال

از انواع معیار انتخاب همسر

ازدواج تبلور استقلال عاطفی، فکری و عملی است. کسی برای تشکیل خانواده آماده است که بتواند از نظر عاطفی دوری از پدر و مادر را تاب آورد و تعامل عاطفی سازنده و پایداری با همسر خود برقرار سازد. در برنامه ریزی های زندگی و حل مشکلات آن، مطابق سن، آگاهی و تجربه خود و البته با مشورت کارشناسان تصمیم بگیرد و عمل کند. ضد استقلال، وابستگی است که فرد جدایی از والدین را تحمل نمی کند، کوچک ترین مسائل را با آنها در میان می گذارد و در تصمیم گیری ها به خود و با همسرش اعتماد ندارد. روشن است که استقلال به معنای بی مهری به اعضای خانواده اولیه و مشورت نخواستن در اموری که والدین به آنها علم دارند نیست.

راه تشخیص: رفت و آمد و گفت و گوهای آگاهانه و تحقیق

مسئولیت پذیری و

فعالیت

از انواع معیار انتخاب همسر

تنبل و غیرفعال نبودن در اداره زندگی  و متعهد بودن در انجام وظایف. در مواردی، بی مسئولیتی با نداشتن استقلال همراه است ولی این دو خصوصیت می توانند جدا از هم نیز باشند.

راه تشخیص: رفت و آمد و گفت و گوهای آگاهانه و تحقیق

حسن خلق

(خوش اخلاقی)

از انواع معیار انتخاب همسر

حسن خلق سه نشانه دارد: ۱٫ خوشرویی: در بیشتر زمان ها داشتن چهره ای گشاده و شاد. ۲٫ پاکیزگی و زیبایی کلام: پرهیز از دشنام، تحقیر، تمسخر. ۳٫ نرمخویی: دور بودن از خشونت، لجبازی و قهر طولانی.

راه تشخیص: رفت و آمد، تحقیق، آزمون ها

پاکدامنی

از انواع معیار انتخاب همسر

پاکدامنی یعنی دوری از آلودگی ها و روابط نامشروع جنسی، خویشتنداری و مقاومت در برابر وسوسه ها و محرک های غریزی جنسی و نیز نداشتن سابقه طولانی از رفتارها و دوستی های غیراخلاقی.

راه تشخیص: تحقیق

سلامت روان

از انواع معیار انتخاب همسر

اطمینان از این که فرد دارای روان رنجوری های مزمن، ناتوان ساز و روان پریشی های شدت افزا نباشد.

راه تشخیص: تحقیق و آزمون های روان شناختی

دینداری

و

ایمان

از انواع معیار انتخاب همسر

دینداری سه جنبه مهم دارد: ۱٫ باورهای درست و روشن درباره خدا، جهان آخرت، انبیا و اوصیای الهی و حقایق نظام آفرینش. ۲٫ اخلاق به معنای داشتن فضیلت ها و صفات مثبت درونی مانند صداقت، حیا، امانت، شکر، صبر، … و دور بودن از رذیلت ها و صفات منفی مانند حسادت، تکبر، حرص، … ۳٫ عمل به احکام دینی یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. اخلاق هدف والای تربیت دینی است که وجود انسان را از آلودگی ها و تیرگی ها می زداید و زلال معنویت و سرزندگی را در آن جاری می سازد. آرامش دیرپای درون و پیوند گرم، سازنده و امیدبخش با دیگران ره آورد فضیلت های اخلاقی است. رعایت احکام شرعی انسان را در چارچوب دین قرار میدهد و از دام توجیه و خودفریبی می رهاند. مهم ترین واجبات در اسلام نماز و روزه و در صورت تمکن مالی پرداختن خمس است و شایع ترین محرمات: ارتباط جسمی و جنسی با نامحرم، کسب دارایی نامشروع و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی است. در مورد صفات اخلاقی در حوزه همسرگزینی و خانواده فضیلت راستگویی، پاکدامنی و حس خلق برای زن و مرد و خسیس نبودن برای مرد بیشتر اهمیت دارند که جداگانه آنها را توضیح داده ایم.

راه تشخیص: بحث و گفت و گو، تحقیق

شایستگی خانوادگی

از انواع معیار انتخاب همسر

خانواده چهار کارکرد مهم در شکل گیری شخصیت فرزند دارد: توارثی (ژنتیکی)، الگویی، تربیتی و دور نگه داشتن از آسیب های اخلاقی. در خانواده شایسته پدر و مادر در درجه اول و برادران و خواهران بزرگ تر، در درجه بعد، افرادی سالم و دور از مشکلات حاد اخلاقی هستند. خانواده خوب، محیطی آرام و بدون تنش های شدید و مکرر دارد. طلاق، اعتیاد، بزهکاری، خیانت، خشونت های پی در پی و آسیب رساندن از نمایان ترین نمونه های ناشایستگی خانوادگی است.

راه تشخیص: تحقیق

راستگویی

از انواع معیار انتخاب همسر

صداقت، اعتماد می آورد. در روایات نقل شده از پیشوایان دین، آمده است که برای گزینش افراد در کارهای مهم (مانند ازدواج) تنها به نماز و روزه که می توانند با تکرار از محتوای معرفت و سازندگی خود خارج شوند و به صورت عادت درآیند بسنده نکنید، بلکه به صداقت و امانتداری بیشتر توجه کنید. دروغ های عمدی و بزرگ اعتماد را از بین می برد و بدبینی و ناامنی را جای گزین می سازد.

یادآوری: لازم نیست برای نشان دادن صداقت خطایی که فرد در گذشته انجام داده و دیگر تکرار نشده است، اعتراف کرد. چیزی را نباید پوشاند که با گذشت زمان و تحقیق آشکار می شود. مانند نادرستی در بیان سن، شغل، مدرک تحصیلی، بدهی مالی، عقد و ازدواج قبلی، بیماری ادامه دار، عیب و نقص جسمی و عضوی، جدایی والدین، مسئولیت ذهنی و جسمی یکی از اعضای خانواده.

 

امیدواریم از این بخش از مجله پزشکی آسان طب درباره معیار انتخاب همسر اطلاعات کافی را بدست اورده باشید. در انتخاب همسر بسیار دقت کنید و به جای ظاهر بینی بیشتر به باطن و اخلاق و رفتار طرف مقابل دقت کنید تا زندگی موفق تری داشته باشید.

‫4/5 ‏‫(2 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52