جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش

جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش موضوع این بخش از مجله موفقیت آسان طب است. سعی کنید جملات زیر را چند بار بخوانید و ان را به ذهنتان بسپارید تا همیشه افکار مثبت در ذهنتان جریان گیرند و کائنات خوبی ها را به سمت شما بیاورند.

مثبت اندیشی همیشه باعث پیشرفت و موفقیت افراد شده و برعکس منفی نگری به افراد فقط لطمه می زند.

جملات موفقیتی و جملات کوتاه انرژی بخش ، جملات انرژی بخش و جملات مثبت ، جملات موفقیتی

جملات موفقیتی و جملات کوتاه

” صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست . “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید . “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود. “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید. “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* از روی عشق زندگی کن نهاجبار . * مجله آسان طب

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* شاید زندگی آن چیزی نباشد که آرزویش را داشته ایم اما حالا که ناخواسته به آن دعوت شده ایم بهتر است تا میتوانیم برقصیم . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشید سر کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست می دهی . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* شعله های برزگ ناشی از جرقه های کوچک است . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* چون میگذرد غمی نیست . *

جملات موفقیتی و جملات کوتاه انرژی بخش ، جملات انرژی بخش و جملات مثبت ، جملات موفقیتی

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به نفع ماست . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* تو آب افتادن انسان رو خفه نمی کنه زیر آب موندن آدم رو خفه می کنه . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات مثبت اندیشی +++

* زندگی مثل بازی شطرنجه ! اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن وقتی هم که یاد گرفتی همه میخوان شکستت بدن . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* تقدیر تقویم افراد عادی و تغییر تدبیر افراد عالی است . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بیاموز . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* شهامت همیشه فریاد زدن نیست ، گاهی صدای آرامیست که در انهای روز می گوید : فردا دوباره تلاش خواهم کرد . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* آدم ها فقط در یک چیز مشترک اند ، متفاوت بودن . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* به مشکلهایتان بخندید تا همیشه موضوعی برای خنده داشته باشید . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* انسانها باید یاد بگیرند که اشتباهات هوشمندانه قسمتی از هزینه پیشرفت است . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

* موفق ترین افراد لزوما بهترین چیزها را ندارند . *

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

* زمین خوردن مهم نیست دوباره برخاستن مهم است . *

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” اگر هرروز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” موفق کسیه که با اجر هایی که به طرفش پرتاب میکنند . خانه ای بنا کند. “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است . “

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم … نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم . “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند .”

+++  جملات موفقیتی یا جملات کوتاه انرژی بخش +++

” برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست . “

+++  جملات مثبت یا جملات انرژی بخش +++

” بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید . “

امیدواریم از مطالعه این جملات لذت برده باشید. اگر شما هم جمله مثبت دیگیر در ذهنتان است همین الان در بخش نظرات بیان کنید تا دیگران از ان استفاده کنند.

‫3.7/5 ‏‫(3 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35